Cultuur. Je houdt ervan. Je geeft erom. Je werkt ervoor. Die passie en dat enthousiasme wil je graag overdragen en je wilt het publiek betrekken en vragen om iets extra’s te doen. Geven aan cultuur is nu extra aantrekkelijk.

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s goedgekeurd. De Geefwet kan tot tot nader order ten volle worden benut om geven aan cultuur in Nederland via fiscaal aantrekkelijke faciliteiten een stevige stimulans te geven.

Hoe werkt het?

  • Alle instellingen met een culturele ANBI status kunnen gebruik maken van de faciliteiten die de Geefwet biedt.
  • Onze stichting heeft de status van culturele ANBI.
  • Giften van particulieren mogen hun gift (zie hierna) tegen 125% aftrekken van hun fiscaal inkomen zonder rekening te houden met de gebruikelijke 1% drempel voor giften. Er geldt een maximumbedrag van € 5.000,-
  • Wij werken met periodieke giften, dat wil zeggen: vaste en gelijkmatige jaarlijkse bedragen voor een periode van minimaal 5 jaar.
  • Vanaf 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig (kosten kwamen voor onze rekening) maar uw periodieke gift kan op eenvoudige wijze worden geregeld door middel van een speciaal formulier van de Belastingdienst.

Voorbeeld:

U besluit tot een jaarlijkse gift/schenking van ten minste € 100,- gedurende minimaal 5 jaar. U brengt dit à 125% in aftrek op uw fiscaal inkomen. Bij een verondersteld belastingtarief van 52% betaalt u effectief slechts € 35,-.

  • De jaarlijkse ontvangsten uit deze giften worden apart vermeld in onze jaarrekening.
  • Na afloop van de schenkingsperiode wordt u beschouwd als Vriend voor het Leven en bent u daardoor vrijgesteld van verdere bijdragen.

N.B. Maar ook uw eenmalige giften en uw vaste jaarlijkse bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar, zij het dat voor giften aan goede doelen een drempel van 1% geldt van uw fiscaal inkomen.

Het bedrag van uw giften/bijdragen moet minimaal € 60,- per jaar bedragen en niet meer dan 10% van uw fiscaal inkomen.

MEER WETEN?

Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt!

Wanneer u meer wilt weten over het doen van een periodieke gift neemt u dan contact op met ons secretariaat:

secretariaat@vriendengeertgrootehuis.nl