• Vriendenbrief nr. 36 (oktober 2023)

  ‘VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT.
  UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN NOCH BEDRUCKEN’

  PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

  Beste Vrienden,

  Deze keer een Vriendenbrief in twee gedeelten. Namelijk een afscheidsdeel van de vertrekkende secretaris (die nog wel enige tijd penningmeester blijft) en een deel van de nieuwe secretaris die het inhoudelijke deel van deze Brief voor zijn rekening zal nemen.

  Dus ja, ik moet tot mijn spijt afscheid van u nemen als secretaris. Ik heb de Vriendenbrieven en andere secretariële werkzaamheden met liefde gedaan maar de jaren gaan tellen en ik moet het wat rustiger aan gaan doen. Daarom hebben wij Joost van Hest benaderd met de vraag of hij onze nieuwe secretaris wilde worden. En daar heeft hij in toegestemd.

  Ik kan nu met een gerust hart afscheid van u nemen. Joost neemt het volgende, inhoudelijke deel voor zijn rekening, alsmede de volgende Vriendenbrieven, want die houden wij er in natuurlijk. Dank voor uw vaak jarenlange Vriendschap en u vindt in Joost een toegewijde secretaris.
  Alle goeds voor u als Vrienden en een hartelijke groet van Cees Leliveld.

  En opnieuw, beste Vrienden,

  Welhaast letterlijk neem ik op deze manier als nieuwe secretaris het stokje over. Graag ben ik ingegaan op het verzoek van het bestuur om de opvolger te worden van Cees. Het spreekt voor zich dat ik er even over heb nagedacht. Het secretariële werk en het schrijven van de Nieuwsbrieven moeten immers gecombineerd worden met mijn dagelijkse werkzaamheden. Mijn conclusie was dat dit moet lukken.

  Om een indruk te geven wie deze secretaris dan is, stel ik me bij deze even voor. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als zelfstandig kunsthistoricus. Ik studeerde in Nijmegen en ben daar in 1988 afgestudeerd. Na jaren in het volwassenenonderwijs en de monumentensector te hebben gewerkt, richt ik me nu vooral op mijn eigen specialisatieterrein: religieuze kunst uit de negentiende en twintigste eeuw. In opdracht van Museum Catharijneconvent in Utrecht breng ik het erfgoed in de Nederlandse kloosters in kaart. Dat komt dicht in de buurt van het gedachtegoed en de kloosterlijke leefwijze van Geert Groote. Vandaar dat ik me dan ook met hart en ziel voor de Vrienden wil inzetten.

  In deze Vriendenbrief hebben wij als Stichting het volgende te melden.

  Dat begint met een droevig bericht, want zoals u mogelijk al heeft vernomen is op 24 september j.l. Piet Tillema overleden. Als geen ander stond hij aan de basis van datgene wat is uitgegroeid tot het Geert Groote Huis. Overtuigd als hij was van de betekenis en actualiteit van Geert Groote, is het hem gelukt om dit centrum op de kaart van Deventer te zetten. Op 2 oktober was zijn uitvaartdienst in de doopsgezinde kerk in het Penninckshuis waarbij ook de Stichting Geert Groote Huis, de Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote en de Vrienden vertegenwoordigd waren.

  Op 6 oktober was de vrijwilligersbijeenkomst van het Geert Groote Huis. Op die dag stonden alle vrijwilligers op een feestelijke bijeenkomst centraal. De bijeenkomst werd feestelijk omlijst door de jonge toonkunstenaar Maarten van Veen die de aanwezigen met zijn programma ‘Reisgenoot’ een muzikaal avontuur deed beleven. ‘Mensen verbinden met muziek’ stond daarbij centraal. Zo wilden we de vrijwilligers bedanken voor hun bevlogenheid en inzet gedurende de afgelopen tien jaar.

  Sinds jaar en dag bent u gewend aan de jaarlijkse Geert Groote Dag. Het was de bedoeling dat die dit jaar op 8 oktober zou plaatsvinden, met als thema ‘Kloven in de samenleving’. Hoewel tijdig met de voorbereidingen was begonnen en tal van gastsprekers waren uitgenodigd, bleek het toch niet mogelijk om dit najaar een spreker op het podium te krijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de Geert Groote Dag door te schuiven naar 2024.

  Wat wel nog op het programma staat is de deelname aan de Museumnacht van 14 oktober (11:00-22:00). In samenwerking met klooster en bierbrouwerij Nieuw-Sion vindt in het Geert Groote Huis een bierproeverij plaats. Een aardige kwinkslag naar Geert Groote, want in zijn tijd werd nogal eens bier gedronken omdat het drinkwater vaak vervuild was. De bierproeverij wordt muzikaal omlijst door band ‘The Other Way Around’ en het schrijversduo Joren Strijbos en Huig Bergsma. Op deze manier geven we het tienjarig bestaan van het Geert Groote Huis toch nog een feestelijk tintje! Om mee te doen aan de bierproeverij (16:00-18:30) is het gewenst dat u zich om 15:45 meldt bij Museum Geert Groote Huis. Kom bijtijds want vol is vol.

  Op 21 oktober (14:00-15:30) is de laatste rondwandeling in 2023 langs sporen van de Moderne Devotie in de binnenstad van Deventer. Het ontstaan, het functioneren en de uiteindelijke teloorgang van de huizen van het door Geert Groote op gang gebrachte ‘Gemeene Leven’ komen daarbij aan bod. Men kan zich opgeven bij het Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein, waar de wandeling zal beginnen. De prijs is € 10,50 p.p. Voor houders van de Museumjaarkaart geldt een prijs van € 2,25.

  Op 26 oktober 2023 (20:00-22:00) geeft gastdame van het Geert Groote Huis Fokkelien von Meyenfeldt in het Geert Groote Huis een lezing over Geert Groote, als één van de Deventer Verhalen. Zij doet dat op basis van een in voorbereiding zijnde publicatie van haar hand. Geert Groote’s egodocument Conclusa et Proposita (Besluiten en Voornemens) staat daarbij centraal. Daarin spreekt Geert Groote zichzelf vermanend toe. De lezing zal een helder beeld geven over zijn standpunten. Toegang is gratis. U kunt een plek reserveren via marketing@geertgrootehuis.nl De deur is open vanaf 19:30.

  De lopende tentoonstelling in het Geert Groote Huis duurt nog t/m 9 december 2023. Tot die datum heeft u de kans om de expositie ‘Geert Groote en de Kloof’ te bekijken. Op verrassende wijze wordt er inzicht gegeven in de huidige maatschappelijke tweedeling tussen arm en rijk. Precies dat onderwerp dat ook voor Geert Groote reden was om in actie te komen.

  Voor 2024 en 2025 zijn nieuwe exposities in voorbereiding. We kunnen u alvast verklappen dat in samenwerking met de archeologische medewerkers van de gemeente Deventer wordt gewerkt aan een project om aan de hand van archeologische vondsten aandacht te besteden aan vier locaties die een rol speelden in het leven van Geert Groote.

  Te verwachten kleine exposities gaan over de door Frank de Roo gemaakte nieuwe vertaling van het beroemde boek van Thomas a Kempis: de Imitatio Christi ofwel de Navolging van Christus. En in samenwerking met de gemeente Deventer en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen wordt gewerkt aan een expositie over Nicolaas van Kues – ook wel bekend als Cusanus (1401-1464) – een tijdgenoot van Thomas a Kempis, eveneens met vernieuwende ideeën.

  Namens de Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote doen wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers en een conservator voor het Geert Groote Huis. Informatie is te verkrijgen via https://www.geertgrootehuis.nl/word-vrijwilliger/. Het museum zal de komende maanden op Radio Oost ook spotjes uitzenden omwille van een grotere bekendheid van haar doelstellingen en werkzaamheden.

  Deze Vriendenbrief begon met het afscheid van Cees Leliveld als secretaris van de Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis. Maar tot 1 januari is hij daar nog wel als penningmeester actief. Daarna neemt hij afscheid van het penningmeesterschap. En dus zijn wij dringend op zoek naar iemand die die functie van Cees wil overnemen. Hebt u belangstelling voor deze functie of kent u iemand die dit goed zou kunnen, neem dan contact op met onze voorzitter Inge Sipman.
  Doe dit via voorzitter@vriendengeertgrootehuis.nl

 • Vriendenbrief nr. 35a (mei 2023)

  STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

  ‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

  PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

  Beste Vrienden,

  Daar zijn we weer. Geheel onverwacht. Maar we moeten u snel iets meedelen. Onlangs ontving u onze Vriendenbrief nr. 35. In die Brief werd vermeld dat de opening van de expositie Geert Groote en de Kloof was verplaatst naar zondag 11 juni om 15.00 uur. En, dat er een speciale bijeenkomst voor de Vrienden zou zijn op dinsdag 13 juni, eveneens om 15.00 uur.

  Ook werd aangekondigd dat Sander Schimmelpenninck op 11 juni een inleidende voordracht zou houden bij de opening van de expositie. Helaas laat Sander ons in de steek! Op de valreep deelde hij ons mee dat er TV opnames tussen zijn gekomen waar hij de voorkeur aan geeft. Dat betekent dat wij dus bakzeil moeten halen. Erg vervelend en ook teleurstellend. Maar: de mensen van het Huis blijven niet bij de pakken neerzitten!

  Voor de opening heeft men nu ook een cultureel element ingebouwd. De ons bekende Johanneke ter Stege zal ons zingend en met muzikale ondersteuning meenemen in haar visie op ‘’Kloven’’ binnen onze samenleving. Johanneke zal in samenwerking met de twee kunstenaars die bij de expositie betrokken zijn de opening hiervan tot een feest maken!

  Gelet op het bovenstaande zijn wij met het Huis overeengekomen dat onze Vrienden eveneens voor de feestelijke opening op 11 juni zullen worden uitgenodigd. Dus: de extra bijeenkomst voor de Vrienden op 13 juni komt hiermee te vervallen.

  Wij hopen velen van u op zondag 11 juni te mogen begroeten. Na afloop biedt het Huis u graag een hapje en een drankje aan.

  Wij zien u graag op zondag 11 juni! (uitnodiging volgt).

  Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

  Het bestuur

 • Vriendenbrief nr. 35 (mei 2023)

  STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

  ‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

  PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

  De tijd gaat snel. Begin maart ontving u onze Vriendenbrief nr. 34 waarin wij u informeerden wat er, naar onze verwachting, in en om het Huis te doen stond. Maar de tijd gaat niet alleen snel, bij een nieuwe blik vooruit blijken er toch weer nieuwe vergezichten te zijn opgekomen. Hoewel: een belangrijk deel van de informatie in onze vorige Vriendenbrief is steeds nog actueel en het is wellicht nuttig nog eens een blik daarop te werpen. Brief nr. 34 staat nog prominent op onze website.

  Maar, nu over naar de actualiteit. Zoals ieder jaar is mei voor ons ook de maand om aandacht te schenken aan uw jaarlijkse bijdragen die in diverse vormen tot ons komen. Wij gaan nu weer € 5.000 overmaken naar het Huis waar ze niet met smart maar wel heel dankbaar op zitten te wachten. Hierna is onze kas bijna leeg en daarom gaan wij weer met onze digitale hoed bij u langs voor uw gewaardeerde bijdrage.

  Onze fiscale schenkers krijgen binnenkort (na verzending van deze Brief) een betaalverzoek, onze Vrienden met automatisch incasso zien hun jaarlijkse bankafschrijving verschijnen en de Vrienden die zelf betalen krijgen van ons eveneens een betaalverzoek.

  Tot zover de financiële paragraaf! Maar er is méér dan geld, hoe essentieel dat ook is voor ons Geert Groote Huis. Wat is er zoal te doen binnenkort?

  DATUM OPENING TENTOONSTELLING GEWIJZIGD!

  In onze laatste Vriendenbrief vertelden wij u over de komende tentoonstelling: Geert Groote en de Kloof. De openingsdatum van deze tentoonstelling is gewijzigd. Deze vindt nu plaats op zondag 11 juni in de middag. Sander Schimmelpenninck houdt hierbij een voordracht. De speciale bijeenkomst voor onze Vrienden is ook verschoven en wel naar dinsdag 13 juni, eveneens in de middag. Het Geert Groote Huis stuurt op tijd de uitnodigingen en informeert u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

  HANZE EXPERIENCE IN DE MARIAKERK

  U zult hierover wellicht al via andere bronnen van hebben vernomen maar toch willen wij u hierbij even attenderen op de Hanze Experience. Het is een kwartier durend schouwspel over de IJssel en het Middeleeuwse Deventer. In deze experience ontdekt u via beeldprojecties en muziek de destijds belangrijkste aspecten van de stad. Zo komen handelsrelaties, jaarmarkten, culturele bloei, maar ook religieuze aspecten van Middeleeuws Deventer aan de orde, waarin de figuur van Geert Groote een belangrijke plek inneemt. Wij raden het u aan om een bezoekje te brengen. Dat kan op woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

  Wij sluiten hiermee onze 35ste Vriendenbrief af maar niet zonder u een goede zomer te hebben gewenst. In het vroege najaar ontmoeten wij elkaar weer. Nog even voor de goede orde: de Vrienden die al hun bijdrage voor 2023 hebben voldaan worden daarvoor hartelijk bedankt en zij ontvangen natuurlijk geen betaalverzoek meer.

  Met een eveneens hartelijke groet,
  Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis
  Het bestuur
  Inge Sipman
  Mieke Viveen
  Cees Leliveld

Vriendenbrief nr. 36 (oktober 2023)

Posted on
‘VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT.UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN NOCH BEDRUCKEN’ PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE…

Vriendenbrief nr. 35a (mei 2023)

Posted on
STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS ‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’ PERIODIEKE INFORMATIE…

Vriendenbrief nr. 35 (mei 2023)

Posted on
STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS ‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’ PERIODIEKE INFORMATIE…