Aanmeldingsformulier

Om u als Vriend te kunnen registreren hebben we wat gegevens van u nodig.

Graag hieronder uw gegevens invullen. Een e-mailadres moet ingevuld worden, zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

Na het versturen ontvangt u via e-mail een kopie van uw aanmeldingsgegevens.


Vriend Geert Groote Huis

Automatische incasso

Ik machtig de Stichting Vrienden Geert Groote Huis, tot wederopzegging, om
mijn jaarlijkse bijdrage (minimaal € 20,- maar een hoger bedrag is zeer welkom) automatisch te incasseren ten laste van mijn rekeningnummer.

Overboeking

Ik word Vriend van de Stichting Vrienden Geert Groote Huis en maak mijn jaarlijkse bijdrage (minimaal € 20,- maar een hoger bedrag is zeer welkom) zelf over naar de bankrekening van de Stichting Vrienden Geert Groote Huis.

Mijn jaarlijkse bijdrage is:

t.n.v.

Stichting Vrienden Geert Groote Huis

Deventer

IBAN NL 06 RABO 0141 3461 16

o.v.v. Vriend Geert Groote Huis


Vriend voor het leven

Ik wil “Vriend voor het leven” worden tegen een eenmalige betaling van minimaal € 250,- naar de bankrekening van de Stichting Vrienden Geert Groote Huis te Deventer. 

Mijn bijdrage is:

t.n.v.

Stichting Vrienden Geert Groote Huis

Deventer

IBAN NL 06 RABO 0141 3461 16

o.v.v. Vriend Geert Groote Huis


Ik heb belangstelling voor de mogelijkheid tot een schenking of een legaat aan de Stichting Vrienden Geert Groote Huis en ik wil daar verder over worden geïnformeerd.

U kunt zich ook aanmelden als VRIEND door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen en naar de penningmeester van de Stichting op te sturen.

Formulier downloaden als PDF

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec