Vriendenbrief nr. 36 (oktober 2023)

‘VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT.
UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN NOCH BEDRUCKEN’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Deze keer een Vriendenbrief in twee gedeelten. Namelijk een afscheidsdeel van de vertrekkende secretaris (die nog wel enige tijd penningmeester blijft) en een deel van de nieuwe secretaris die het inhoudelijke deel van deze Brief voor zijn rekening zal nemen.

Dus ja, ik moet tot mijn spijt afscheid van u nemen als secretaris. Ik heb de Vriendenbrieven en andere secretariële werkzaamheden met liefde gedaan maar de jaren gaan tellen en ik moet het wat rustiger aan gaan doen. Daarom hebben wij Joost van Hest benaderd met de vraag of hij onze nieuwe secretaris wilde worden. En daar heeft hij in toegestemd.

Ik kan nu met een gerust hart afscheid van u nemen. Joost neemt het volgende, inhoudelijke deel voor zijn rekening, alsmede de volgende Vriendenbrieven, want die houden wij er in natuurlijk. Dank voor uw vaak jarenlange Vriendschap en u vindt in Joost een toegewijde secretaris.
Alle goeds voor u als Vrienden en een hartelijke groet van Cees Leliveld.

En opnieuw, beste Vrienden,

Welhaast letterlijk neem ik op deze manier als nieuwe secretaris het stokje over. Graag ben ik ingegaan op het verzoek van het bestuur om de opvolger te worden van Cees. Het spreekt voor zich dat ik er even over heb nagedacht. Het secretariële werk en het schrijven van de Nieuwsbrieven moeten immers gecombineerd worden met mijn dagelijkse werkzaamheden. Mijn conclusie was dat dit moet lukken.

Om een indruk te geven wie deze secretaris dan is, stel ik me bij deze even voor. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als zelfstandig kunsthistoricus. Ik studeerde in Nijmegen en ben daar in 1988 afgestudeerd. Na jaren in het volwassenenonderwijs en de monumentensector te hebben gewerkt, richt ik me nu vooral op mijn eigen specialisatieterrein: religieuze kunst uit de negentiende en twintigste eeuw. In opdracht van Museum Catharijneconvent in Utrecht breng ik het erfgoed in de Nederlandse kloosters in kaart. Dat komt dicht in de buurt van het gedachtegoed en de kloosterlijke leefwijze van Geert Groote. Vandaar dat ik me dan ook met hart en ziel voor de Vrienden wil inzetten.

In deze Vriendenbrief hebben wij als Stichting het volgende te melden.

Dat begint met een droevig bericht, want zoals u mogelijk al heeft vernomen is op 24 september j.l. Piet Tillema overleden. Als geen ander stond hij aan de basis van datgene wat is uitgegroeid tot het Geert Groote Huis. Overtuigd als hij was van de betekenis en actualiteit van Geert Groote, is het hem gelukt om dit centrum op de kaart van Deventer te zetten. Op 2 oktober was zijn uitvaartdienst in de doopsgezinde kerk in het Penninckshuis waarbij ook de Stichting Geert Groote Huis, de Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote en de Vrienden vertegenwoordigd waren.

Op 6 oktober was de vrijwilligersbijeenkomst van het Geert Groote Huis. Op die dag stonden alle vrijwilligers op een feestelijke bijeenkomst centraal. De bijeenkomst werd feestelijk omlijst door de jonge toonkunstenaar Maarten van Veen die de aanwezigen met zijn programma ‘Reisgenoot’ een muzikaal avontuur deed beleven. ‘Mensen verbinden met muziek’ stond daarbij centraal. Zo wilden we de vrijwilligers bedanken voor hun bevlogenheid en inzet gedurende de afgelopen tien jaar.

Sinds jaar en dag bent u gewend aan de jaarlijkse Geert Groote Dag. Het was de bedoeling dat die dit jaar op 8 oktober zou plaatsvinden, met als thema ‘Kloven in de samenleving’. Hoewel tijdig met de voorbereidingen was begonnen en tal van gastsprekers waren uitgenodigd, bleek het toch niet mogelijk om dit najaar een spreker op het podium te krijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de Geert Groote Dag door te schuiven naar 2024.

Wat wel nog op het programma staat is de deelname aan de Museumnacht van 14 oktober (11:00-22:00). In samenwerking met klooster en bierbrouwerij Nieuw-Sion vindt in het Geert Groote Huis een bierproeverij plaats. Een aardige kwinkslag naar Geert Groote, want in zijn tijd werd nogal eens bier gedronken omdat het drinkwater vaak vervuild was. De bierproeverij wordt muzikaal omlijst door band ‘The Other Way Around’ en het schrijversduo Joren Strijbos en Huig Bergsma. Op deze manier geven we het tienjarig bestaan van het Geert Groote Huis toch nog een feestelijk tintje! Om mee te doen aan de bierproeverij (16:00-18:30) is het gewenst dat u zich om 15:45 meldt bij Museum Geert Groote Huis. Kom bijtijds want vol is vol.

Op 21 oktober (14:00-15:30) is de laatste rondwandeling in 2023 langs sporen van de Moderne Devotie in de binnenstad van Deventer. Het ontstaan, het functioneren en de uiteindelijke teloorgang van de huizen van het door Geert Groote op gang gebrachte ‘Gemeene Leven’ komen daarbij aan bod. Men kan zich opgeven bij het Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein, waar de wandeling zal beginnen. De prijs is € 10,50 p.p. Voor houders van de Museumjaarkaart geldt een prijs van € 2,25.

Op 26 oktober 2023 (20:00-22:00) geeft gastdame van het Geert Groote Huis Fokkelien von Meyenfeldt in het Geert Groote Huis een lezing over Geert Groote, als één van de Deventer Verhalen. Zij doet dat op basis van een in voorbereiding zijnde publicatie van haar hand. Geert Groote’s egodocument Conclusa et Proposita (Besluiten en Voornemens) staat daarbij centraal. Daarin spreekt Geert Groote zichzelf vermanend toe. De lezing zal een helder beeld geven over zijn standpunten. Toegang is gratis. U kunt een plek reserveren via marketing@geertgrootehuis.nl De deur is open vanaf 19:30.

De lopende tentoonstelling in het Geert Groote Huis duurt nog t/m 9 december 2023. Tot die datum heeft u de kans om de expositie ‘Geert Groote en de Kloof’ te bekijken. Op verrassende wijze wordt er inzicht gegeven in de huidige maatschappelijke tweedeling tussen arm en rijk. Precies dat onderwerp dat ook voor Geert Groote reden was om in actie te komen.

Voor 2024 en 2025 zijn nieuwe exposities in voorbereiding. We kunnen u alvast verklappen dat in samenwerking met de archeologische medewerkers van de gemeente Deventer wordt gewerkt aan een project om aan de hand van archeologische vondsten aandacht te besteden aan vier locaties die een rol speelden in het leven van Geert Groote.

Te verwachten kleine exposities gaan over de door Frank de Roo gemaakte nieuwe vertaling van het beroemde boek van Thomas a Kempis: de Imitatio Christi ofwel de Navolging van Christus. En in samenwerking met de gemeente Deventer en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen wordt gewerkt aan een expositie over Nicolaas van Kues – ook wel bekend als Cusanus (1401-1464) – een tijdgenoot van Thomas a Kempis, eveneens met vernieuwende ideeën.

Namens de Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote doen wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers en een conservator voor het Geert Groote Huis. Informatie is te verkrijgen via https://www.geertgrootehuis.nl/word-vrijwilliger/. Het museum zal de komende maanden op Radio Oost ook spotjes uitzenden omwille van een grotere bekendheid van haar doelstellingen en werkzaamheden.

Deze Vriendenbrief begon met het afscheid van Cees Leliveld als secretaris van de Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis. Maar tot 1 januari is hij daar nog wel als penningmeester actief. Daarna neemt hij afscheid van het penningmeesterschap. En dus zijn wij dringend op zoek naar iemand die die functie van Cees wil overnemen. Hebt u belangstelling voor deze functie of kent u iemand die dit goed zou kunnen, neem dan contact op met onze voorzitter Inge Sipman.
Doe dit via voorzitter@vriendengeertgrootehuis.nl

Vriendenbrief nr. 35a (mei 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Daar zijn we weer. Geheel onverwacht. Maar we moeten u snel iets meedelen. Onlangs ontving u onze Vriendenbrief nr. 35. In die Brief werd vermeld dat de opening van de expositie Geert Groote en de Kloof was verplaatst naar zondag 11 juni om 15.00 uur. En, dat er een speciale bijeenkomst voor de Vrienden zou zijn op dinsdag 13 juni, eveneens om 15.00 uur.

Ook werd aangekondigd dat Sander Schimmelpenninck op 11 juni een inleidende voordracht zou houden bij de opening van de expositie. Helaas laat Sander ons in de steek! Op de valreep deelde hij ons mee dat er TV opnames tussen zijn gekomen waar hij de voorkeur aan geeft. Dat betekent dat wij dus bakzeil moeten halen. Erg vervelend en ook teleurstellend. Maar: de mensen van het Huis blijven niet bij de pakken neerzitten!

Voor de opening heeft men nu ook een cultureel element ingebouwd. De ons bekende Johanneke ter Stege zal ons zingend en met muzikale ondersteuning meenemen in haar visie op ‘’Kloven’’ binnen onze samenleving. Johanneke zal in samenwerking met de twee kunstenaars die bij de expositie betrokken zijn de opening hiervan tot een feest maken!

Gelet op het bovenstaande zijn wij met het Huis overeengekomen dat onze Vrienden eveneens voor de feestelijke opening op 11 juni zullen worden uitgenodigd. Dus: de extra bijeenkomst voor de Vrienden op 13 juni komt hiermee te vervallen.

Wij hopen velen van u op zondag 11 juni te mogen begroeten. Na afloop biedt het Huis u graag een hapje en een drankje aan.

Wij zien u graag op zondag 11 juni! (uitnodiging volgt).

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Vriendenbrief nr. 35 (mei 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

De tijd gaat snel. Begin maart ontving u onze Vriendenbrief nr. 34 waarin wij u informeerden wat er, naar onze verwachting, in en om het Huis te doen stond. Maar de tijd gaat niet alleen snel, bij een nieuwe blik vooruit blijken er toch weer nieuwe vergezichten te zijn opgekomen. Hoewel: een belangrijk deel van de informatie in onze vorige Vriendenbrief is steeds nog actueel en het is wellicht nuttig nog eens een blik daarop te werpen. Brief nr. 34 staat nog prominent op onze website.

Maar, nu over naar de actualiteit. Zoals ieder jaar is mei voor ons ook de maand om aandacht te schenken aan uw jaarlijkse bijdragen die in diverse vormen tot ons komen. Wij gaan nu weer € 5.000 overmaken naar het Huis waar ze niet met smart maar wel heel dankbaar op zitten te wachten. Hierna is onze kas bijna leeg en daarom gaan wij weer met onze digitale hoed bij u langs voor uw gewaardeerde bijdrage.

Onze fiscale schenkers krijgen binnenkort (na verzending van deze Brief) een betaalverzoek, onze Vrienden met automatisch incasso zien hun jaarlijkse bankafschrijving verschijnen en de Vrienden die zelf betalen krijgen van ons eveneens een betaalverzoek.

Tot zover de financiële paragraaf! Maar er is méér dan geld, hoe essentieel dat ook is voor ons Geert Groote Huis. Wat is er zoal te doen binnenkort?

DATUM OPENING TENTOONSTELLING GEWIJZIGD!

In onze laatste Vriendenbrief vertelden wij u over de komende tentoonstelling: Geert Groote en de Kloof. De openingsdatum van deze tentoonstelling is gewijzigd. Deze vindt nu plaats op zondag 11 juni in de middag. Sander Schimmelpenninck houdt hierbij een voordracht. De speciale bijeenkomst voor onze Vrienden is ook verschoven en wel naar dinsdag 13 juni, eveneens in de middag. Het Geert Groote Huis stuurt op tijd de uitnodigingen en informeert u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

HANZE EXPERIENCE IN DE MARIAKERK

U zult hierover wellicht al via andere bronnen van hebben vernomen maar toch willen wij u hierbij even attenderen op de Hanze Experience. Het is een kwartier durend schouwspel over de IJssel en het Middeleeuwse Deventer. In deze experience ontdekt u via beeldprojecties en muziek de destijds belangrijkste aspecten van de stad. Zo komen handelsrelaties, jaarmarkten, culturele bloei, maar ook religieuze aspecten van Middeleeuws Deventer aan de orde, waarin de figuur van Geert Groote een belangrijke plek inneemt. Wij raden het u aan om een bezoekje te brengen. Dat kan op woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Wij sluiten hiermee onze 35ste Vriendenbrief af maar niet zonder u een goede zomer te hebben gewenst. In het vroege najaar ontmoeten wij elkaar weer. Nog even voor de goede orde: de Vrienden die al hun bijdrage voor 2023 hebben voldaan worden daarvoor hartelijk bedankt en zij ontvangen natuurlijk geen betaalverzoek meer.

Met een eveneens hartelijke groet,
Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis
Het bestuur
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Vriendenbrief nr. 34 (maart 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

In december namen wij afscheid van u met onze beste wensen voor een aangename jaarwisseling en een goede start in 2023. We zijn nu begin maart en willen graag met u een verkennende blik werpen op de activiteiten en aandachtspunten die ons dit jaar bezig houden. In de eerste plaats de activiteiten in en van het Geert Groote Huis. Naast de ‘’normale’’ agenda geven wij u een sneak preview op enkele specials dit jaar.

3 juni: de expositie Geert Groote en de kloof

Deze expositie wil ons laten zien hoe de maatschappelijke verschillen (kloven) in gelijke kansen, man-vrouw, inkomen, vermogen, kennis/onderwijs, gezondheid, zoals die in de middeleeuwen bestonden, zich verhouden tot de huidige maatschappelijke situatie. Op 3 juni wordt deze expositie geopend met een bijeenkomst waarbij niemand minder dan Sander Schimmelpenninck met een passende voordracht de openingshandeling zal verrichten.

Onze Vrienden hebben natuurlijk gratis toegang en krijgen ook voorrang bij de bestelling van toegangskaarten. Bovendien wordt hieromheen nog een speciale bijeenkomst voor onze Vrienden georganiseerd. Dat was vorig jaar ook het geval en dat was een groot succes. U wordt hierover tijdig door het Huis geïnformeerd.
N.B. Het officiële bericht van het Geert Groote Huis is opgenomen onder Nieuws.

De Geert Groote Dag

Op 8 oktober in de middag vindt de 13 e Geert Groote Dag plaats. De organisatie hiervan is al enkele jaren in handen van het Geert Groote Huis, waarbij op die dag steeds een aantrekkelijk en toepasselijk programma werd geboden. Deze 13 e Geert Groote Dag valt dit jaar samen met het tienjarig bestaan van het Huis zelf! Dus dat wordt een heel speciale dag kunnen we nu al aangeven!

Educatieproject

Het Geert Groote Huis ontwikkelt samen met een aantal andere culturele instellingen een educatief project. De bedoeling is dat leerlingen uit de bovenbouw VO een dagvullend programma rondom de Hanze en de Moderne Devotie kunnen doen in Deventer, beginnend bij de Hanze experience in de Mariakerk en uiteindelijk bij de diverse culturele instellingen.

Geert Groote Wandelingen

Dit is weliswaar geen nieuw fenomeen maar het kan voor u toch interessant zijn om eens zo’n wandeling mee te maken. U vindt ze op de agenda van het Geert Groote Huis, www.geertgrootehuis.nl.

En wat ons verder bezig houdt

Wij zonden u kortgeleden onze Jaarrekening over 2022. Wij zien hierin drie aandachtspunten:

  • Het grote belang van onze fiscale schenkers.
  • De ‘’vaste’’ bijdragen uit ons Vriendenbestand staan al enkele jaren onder druk.
  • Wij proberen onze kosten tot een uiterst minimum te beperken.

Fiscale schenkers:
Sinds vele jaren worden schenkingen aan Culturele ANBI’s (zoals wij) fiscaal gefaciliteerd. Dat houdt kort gezegd in dat u een contract met ons sluit voor 5 jaar met een minimale jaarlijkse schenking van € 100. Dit bedrag mag u rechtstreeks in mindering brengen op uw inkomen en dat niet alleen: ook nog à 125%.

Dat betekent dat bij een marginaal belastingtarief van zeg tegen de 50% de € 100 die u schenkt u maar € 37,50 in werkelijkheid kost. Zo’n contract moest vroeger via een gang naar de notaris, maar dat doen wij nu gewoon zelf. De Belastingdienst stelt ons hiervoor het formulier ter beschikking en wij regelen het verder met u.
Mocht u in de omstandigheid zijn om het Huis op deze wijze te kunnen steunen dan bent u uiteraard van harte welkom. Wij informeren u graag en vrijblijvend verder.

De ‘’vaste’’ bijdragen uit ons Vriendenbestand
We maken ons wel wat zorgen over de (lichte) terugloop in ons Vriendenbestand. Er komen nog wel steeds nieuwe Vrienden bij, maar een groter aantal Vrienden besluit toch om de relatie te beëindigen, vaak na een lange tijd (wij bestaan al sinds 2008). Verhuizing, overlijden, andere keuzes….Allemaal heel begrijpelijk en we nemen ook altijd hartelijk afscheid van onze Vrienden, maar ja….

Het Huis kan absoluut niet zonder onze jaarlijkse bijdrage van € 4.000 à € 5.000. En dat lukt nog wel maar we zien toch enige krimp in onze inkomsten. Daar komt bij dat wij de minimale bijdrage ad € 20 sinds 2008 niet hebben verhoogd! Dus, als wij u begin mei weer benaderen voor uw jaarlijkse bijdrage: wilt u dan nog eens extra aan ons denken?
Idee: niets werkt zo effectief als mond tot mond reclame. Misschien kent u iemand die wellicht ook Vriend zou willen worden? En kunt u hem of haar een tip geven? Via onze website en die van het Geert Groote Huis zelf kan men zich heel makkelijk aanmelden.

Onze kosten
Die bestaan uit bankkosten (die dit jaar helaas stijgen), een bescheiden beloning voor onze secretarieel medewerkster en minimale kosten voor het onderhoud van onze website. Minder kan niet. Wij hopen u hiermee weer te hebben ‘’bijgepraat’’ over wat het Huis en ons als Vrienden bezig houdt. Het Huis en wij kunnen u slechts een beperkte ‘’beloning’’ bieden voor uw Vriendschap en uw steun is dus voornamelijk ideëel van aard. Het Huis ontvangt geen exploitatiesubsidie en moet met eigen verdiensten proberen te overleven. En met uw steun als Vriend natuurlijk.

Het Geert Groote Huis heeft -ook als museum- zijn waarde in de afgelopen 10 jaar ruimschoots bewezen en is niet meer weg te denken in het kleine maar selecte gezelschap van de Deventer Musea. Wij nemen nu weer afscheid van u maar hopen u dit jaar natuurlijk in en rond het Huis te mogen ontmoeten. Met dank voor uw belangstelling en een hartelijke groet!

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis
Het bestuur
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Geert Groote en de Kloof

Museum Geert Groote Huis organiseert ter gelegenheid van het Hanzejaar 2023 de expositie:

Geert Groote en de Kloof

Kansenongelijkheid in de samenleving van Hanze tot nu
3 juni 2023 – 2 december 2023

De bekende Deventenaar Geert Groote leefde in de tijd van de Hanze. Hij kwam, met zijn beweging ‘De Moderne Devotie’, op voor de mensen die niet meeprofiteerden van de welvaart die de Hanze bracht. Geert zette zich af tegen de hoogmoed en de hebzucht van de machthebbers, vooral die van de kerk. Hij hielp de arme burger -mede vanuit zijn eigen bezittingen- met onderdak, voedsel en gezondheidszorg. En met educatie, waardoor hij de burger mondiger maakte en hielp nieuwe kansen te creëren.

In deze expositie vertellen we over de kloven in de samenleving die er in de Hanzetijd bestonden en hoe die waren ontstaan: tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht, tussen theoretisch en praktisch opgeleid, tussen gezond en minder gezond en tussen man en vrouw.

Daar zetten we onze tijd tegenover: welke kloven kennen we nu in onze maatschappij? Wat is hun oorsprong? Welke gevolgen hebben de kloven voor onze samenleving? Het oplossen van maatschappelijke problemen wordt door deze verdeeldheid steeds moeilijker. Politieke besluitvorming stagneert of blijft achterwege, met grote gevolgen voor het oplossen van crisissen zoals die ten aanzien van het milieu, de vluchtelingen, energie en pandemieën. Eigen belang prevaleert vaak boven algemeen belang. Hoe zullen dit soort kwesties zich verder ontwikkelen als we niets doen?

Bezoek de expositie en speel ons interactieve Klovenspel. Welke kloven ervaar je in jouw eigen leven? En hoe zou jij deze willen oplossen?

Kijk voor meer informatie op www.geertgrootehuis.nl

Museum Geert Groote Huis
Lamme van Dieseplein 4
7411 LX Deventer
0570 85 89 99

Tussenbericht februari 2023

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

Beste Vrienden,

Hierbij presenteren wij onze Jaarrekening 2022.

Er zijn ten opzichte van 2021 geen echte bijzonderheden, anders dan dat de ontvangsten uit ons reguliere Vriendenbestand enigszins onder druk staan. Overigens om begrijpelijke redenen.
Mede daarom houden wij onze uitvoeringskosten tot een uiterst minimum beperkt.

Binnenkort verschijnt ook weer onze nieuwste Vriendenbrief (nr 34).
Wij zijn nu nog doende om voor u relevante informatie te verzamelen.
Daarom nemen wij nu weer even afscheid van u maar komen spoedig bij u terug.

Met een hartelijke groet!
STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
Het bestuur

Vriendenbrief nr. 33 (december 2022)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Ook dit jaar loopt weer teneinde.
Een jaar, dat toen het begon, nog werd geteisterd door het Coronavirus, waar we allemaal, op de een of andere manier, mee te maken hebben gehad. Al was het maar door de ‘boosters’, als aanvulling op de eerdere prikken.

Maar in het voorjaar werd de ban gebroken en, hoewel we nog niet van het virus af zijn, is er ‘mee te leven’. Wij hopen dat u – gegeven de omstandigheden – goed door 2022 bent heen gekomen en dat u 2023 met enig optimisme tegemoet kunt zien.

Helaas zijn er na Corona weer nieuwe problemen verschenen die wij ook aan den lijve en helaas ook in onze portemonnee voelen. Dus de zorgen zijn groot en talrijk en de oplossingen pijnlijk en indringend. Juist in moeilijke tijden is Vriendschap van een haast onschatbare waarde en u weet dat het Geert Groote Huis in feite is gefundeerd op uw Vriendschap.

Met kunst en vliegwerk en de inzet van de vele vrijwilligers heeft het Huis de stormen van 2020, 2021 en 2022 doorstaan. Groot en ongebroken is de ambitie om van 2023 weer een boeiend jaar te maken. Het Huis weet hierbij eerste klas sprekers aan te trekken zoals Dr. Marcel Levy in oktober jl. Maar eerder ook andere nationale bekendheden.

Dit zijn wat overpeinzingen (helaas niet bij de open haard) nu het einde van 2022 in zicht komt en die wij met u wilden delen.

Onze welgemeende dank voor uw (onmisbare) steun in het afgelopen jaar! En, hierbij ook onze eveneens welgemeende goede wensen aan u voor de komende feestdagen en – nog belangrijker – het nieuwe jaar.

Goede wensen voor uw levensgeluk en uw gezondheid (het een is afhankelijk van het ander).
Graag tot volgend jaar!
Met onze Vriendenbrieven hopen wij met u een goed contact te onderhouden.

Een hartelijke groet!

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Het bestuur,
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Vriendenbrief nr. 32 (april 2022)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Sinds onze vorige Vriendenbrief (nr 31: december 2021) is er om ons heen, dichtbij en veraf, heel veel gebeurd. Er komt verschrikkelijk veel op ons af en helaas weinig goed nieuws. Maar met deze nieuwe Vriendenbrief willen wij u toch graag wat goed nieuws brengen. Het Geert Groote Huis heeft de pandemiestormen doorstaan en is nu weer bezig met een aantrekkelijk programma waarvan wij straks enkele specifieke punten willen belichten. En, zoals te doen gebruikelijk om deze tijd, willen we hierbij ook uw aandacht vragen voor uw jaarlijkse bijdrage (wanneer u geen Vriend voor het Leven bent). Onze trouwe fiscale schenkers krijgen hierover apart bericht.
Maar nu eerst enkele activiteiten in het Geert Groote Huis:

DEVENTER BESMET

Eerste week van mei: een expositie met aandacht voor de medisch-historische en gedagswetenschappelijke kant van pandemieën. Hoe reageert men daarop? Denk aan hoe het tijdens de Coronatijd ging. Polarisatie. Nepnieuws e.d. Er worden Interessante digitale interactieve dilemma’s getoond waarop u een antwoord kunt geven. Het effect op de stad Deventer wordt dan direct zichtbaar. Medische effecten, economische consequenties, gevolgen voor het onderwijs? En er is een workshop (pestmaskers maken) voor kinderen t/m 12 jaar.

TITUS BRANDSMA HEILIG VERKLAARD OP 15 MEI

In het museum is een leestafel met informatie en boeken over hem ( beroemde volgeling van Moderne Devotie/Geert Groote).

STADSWANDELING OVER GEERT GROOTE LOCATIES

Hierover is een film in voorbereiding voor vertoning in het museum.

AGENDA OP DE WEBSITE VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Alle actuele informatie over activiteiten in het Huis vindt u in de ‘Agenda’. Altijd goed om die met enige regelmaat te raadplegen!

PUBLICITEITSCAMPAGNE

Het Huis heeft het Coronastof van zich afgeschud en gaat weer aan de weg timmeren. U krijgt als Vriend binnenkort een uitnodiging van het Huis voor een speciale openingsbijeenkomst voor de expositie “Deventer Besmet’’— vermoedelijk in de tweede volle week van mei – waarin u door het bestuur van het Huis wordt bijgepraat. U kunt de nieuwe expositie daarna bezoeken, aangevuld met een hapje en een drankje.

…..EN GRAAG UW AANDACHT VOOR UW JAARLIJKSE BIJDRAGE

Evenals in vorige jaren vragen wij ook nu weer uw gewaardeerde aandacht voor uw jaarlijkse bijdrage. Die bedraagt (sinds 2010) minimaal € 20 per jaar, maar u begrijpt dat het Huis uit een heel diep financieel dal komt, dus iets extra’s is zeer welkom. -Als u zelf betaalt zien wij uw overboeking graag tegemoet op onze bankrekening: NL06 RABO 0141 3461 16 t.n.v. Stichting Vrienden Geert Groote Huis. Hierbij alvast onze welgemeende dank voor uw financiële steun. -Als u ons heeft gemachtigd voor een automatisch incasso zullen wij dat een dezer dagen uitvoeren. En uiteraard ook voor u onze minstens zo welgemeende dank. -Fiscale schenkers: u krijgt binnenkort een betalingsverzoek. Zeker u als fiscaal schenker zijn wij extra dankbaar voor uw jarenlange substantiële ondersteuning.

AFSCHEID

Ook aan deze Vriendenbrief komt een eind maar voorlopig niet aan uw Vriendschap hopen wij. Er zit het nodige in het vat zoals u ziet voor een interessant bezoek aan het Huis of de gelegenheid om elkaar weer eens informeel te ontmoeten. Maar deze Brief gaan wij nu afsluiten in de hoop dat wij u in deze zware tijden toch wat goed nieuws hebben kunnen brengen. Het Geert Groote Huis leeft! Dat is een ding dat zeker is. En u leeft mee.

Een hartelijke groet van uw bestuur:
Inge Sipman (voorzitter)
Mieke Viveen (lid)
Cees Leliveld (secretaris/penningmeester

Vriendenbrief nr. 31 (december 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Evenals vorige jaren stevenen we ook nu weer op het Kerstfeest af. Misschien wel het meest intieme- en feestelijke moment van het jaar. Helaas wordt dit feest van het licht ook nu weer zwaar overschaduwd door de problemen die Corona ons bezorgt.
Voor menig gezin is het dit jaar tijdens de feestdagen een gedwongen quarantaine, om van erger maar niet te spreken. Dat maakt een onbezorgde Kerst= en Nieuwjaarsgroet tot een wat krampachtige wens, haast tegen beter weten in.

Maar Kerstmis en zeker Oud & Nieuw zijn ook een markeringspunt. In het diepst van de winter ontsteken we het licht om ons eraan te herinneren dat de voorjaarszon over niet te lange tijd toch weer gaat schijnen.
Door een gezamenlijke krachtsinspanning zal het over hopelijk niet te lange tijd mogelijk blijken om het kwaadaardige virus zo niet uit te roeien maar dan toch definitief onder controle te krijgen. Moed verloren is al verloren dus we proberen toch het lichtje te ontwaren aan het eind van de tunnel.

Hierbij gaan onze gedachten vanzelfsprekend uit naar de vrijwilligers van het Geert Groote Huis die met zoveel enthousiasme aan de slag gingen toen de Corona problemen grotendeels leken te zijn opgelost. Het Huis kon mede ook weer gaan draaien door de extra financiële steun die wij van u mochten ontvangen en waarvoor we u heel dankbaar zijn. Het Huis heeft de probleemjaren 2020 en 2021 weten te overleven, al kwam het soms dicht bij het beruchte ‘randje’. Maar ze zijn er nog en komen, zodra weer mogelijk, met nieuw elan uit de startblokken.

Deze Brief is bedoeld als een blijk van onze betrokkenheid bij u als Vriend, die het Huis, van jaar tot jaar, vaak al zo lang steunt!

Wij hopen dat u en uw naasten gespaard zijn gebleven (en zullen blijven) van de Coronaproblemen en dat we u over enige tijd weer onbekommerd kunnen informeren over de nieuwe activiteiten die het Geert Groote Huis voor u in petto heeft.

Wij wensen u goede dagen bij de viering van Kerstmis 2021, bij de afsluiting van dit jaar van hoop en vrees, alsmede bij de start van 2022. Wij betreuren het als Corona u of uw naasten schade en verdriet heeft berokkend en wensen wij u sterkte om dit leed te verwerken.

In algemene zin: alle goeds voor u en we zullen elkaar in 2022 hopelijk onder betere omstandigheden weer kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet van uw bestuur:
Inge Sipman (voorzitter), Mieke Viveen en Cees Leliveld (secretaris/penningmeester)

Vriendenbrief nr. 30 (augustus 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

IN DE NOOD LEERT MEN ZIJN VRIENDEN KENNEN!

Beste Vrienden,

Ons bereikte een noodkreet vanuit het Huis, in de hoop dat onze Vrienden een helpende hand kunnen toesteken.

Zoals bekend ‘’draait’’ het Huis op vrijwilligers. Enige tijd geleden kreeg het Huis de officiële kwalificatie van ‘’museum’’, waardoor de bezoekers de museumjaarkaart kunnen gebruiken. Daarvoor is heel veel werk verzet en men moet ter zake ook bij de les blijven.

Door verschillende oorzaken is het vrijwilligersbestand terug gelopen. Dat leidt ertoe dat het Huis niet meer zoals gebruikelijk kan worden opengesteld. Zoals het er nu naar uitziet kan men alleen nog op woensdag, vrijdag en zaterdag open zijn en dan nog met moeite. Deze situatie is in feite levensbedreigend voor het Huis want, hoe welkom onze jaarlijkse bijdrage (€ 4.000 à € 5.000 per jaar) ook is, alleen daarvan kan men niet rondkomen. De verdiensten uit de openstelling zijn (mede) van essentieel belang. En die staan nu ernstig onder druk.

Daarom deze oproep aan onze Vrienden!

U draagt het Huis al een warm hart toe, anders was u geen Vriend geworden en gebleven (onze Vrienden zijn heel trouw).

Maar, u zou uw Vriendschap nu ook op een andere wijze kunnen laten blijken, namelijk door eens in de week of eens in de veertien dagen enkele uren als gastvrouw/heer in het Huis te vertoeven en de bezoekers te informeren over wat er aan ziens-en wetenswaardigs aanwezig is. Het is beslist heel leuk ‘’werk’’ en het is een goed geleid en enthousiast team. Het werk als gastvrouw/heer geschiedt in duo vorm. Er zijn altijd twee gastvrouwen/heren tegelijk aanwezig.

Ook als u niet zeker weet of het iets voor u is: een verkennend gesprekje met de contactpersoon van het Huis maakt u altijd wijzer.

Neemt u daarom eens vrijblijvend contact op met de heer Rutger Jan van Woerden, een uiterst beminnelijk mens, met wie u hoe dan ook een plezierig en informatief gesprek zult hebben.

Mailt u daarom naar: rvanwoerden@gmail.com.

Het Huis is in nood! Mogen wij op uw bijstand rekenen?

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en hopen op bemoedigende berichten van het Huis naar aanleiding van deze noodkreet.

Met een hartelijke groet,

Het bestuur,
Inge Sipman, voorzitter,
Mieke Viveen, lid
Cees Leliveld, secretaris/penningmeester