Vriendenbrief nr.30 (augustus 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

IN DE NOOD LEERT MEN ZIJN VRIENDEN KENNEN!

Beste Vrienden,

Ons bereikte een noodkreet vanuit het Huis, in de hoop dat onze Vrienden een helpende hand kunnen toesteken.

Zoals bekend ‘’draait’’ het Huis op vrijwilligers. Enige tijd geleden kreeg het Huis de officiële kwalificatie van ‘’museum’’, waardoor de bezoekers de museumjaarkaart kunnen gebruiken. Daarvoor is heel veel werk verzet en men moet ter zake ook bij de les blijven.

Door verschillende oorzaken is het vrijwilligersbestand terug gelopen. Dat leidt ertoe dat het Huis niet meer zoals gebruikelijk kan worden opengesteld. Zoals het er nu naar uitziet kan men alleen nog op woensdag, vrijdag en zaterdag open zijn en dan nog met moeite. Deze situatie is in feite levensbedreigend voor het Huis want, hoe welkom onze jaarlijkse bijdrage (€ 4.000 à € 5.000 per jaar) ook is, alleen daarvan kan men niet rondkomen. De verdiensten uit de openstelling zijn (mede) van essentieel belang. En die staan nu ernstig onder druk.

Daarom deze oproep aan onze Vrienden!

U draagt het Huis al een warm hart toe, anders was u geen Vriend geworden en gebleven (onze Vrienden zijn heel trouw).

Maar, u zou uw Vriendschap nu ook op een andere wijze kunnen laten blijken, namelijk door eens in de week of eens in de veertien dagen enkele uren als gastvrouw/heer in het Huis te vertoeven en de bezoekers te informeren over wat er aan ziens-en wetenswaardigs aanwezig is. Het is beslist heel leuk ‘’werk’’ en het is een goed geleid en enthousiast team. Het werk als gastvrouw/heer geschiedt in duo vorm. Er zijn altijd twee gastvrouwen/heren tegelijk aanwezig.

Ook als u niet zeker weet of het iets voor u is: een verkennend gesprekje met de contactpersoon van het Huis maakt u altijd wijzer.

Neemt u daarom eens vrijblijvend contact op met de heer Rutger Jan van Woerden, een uiterst beminnelijk mens, met wie u hoe dan ook een plezierig en informatief gesprek zult hebben.

Mailt u daarom naar: rvanwoerden@gmail.com.

Het Huis is in nood! Mogen wij op uw bijstand rekenen?

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en hopen op bemoedigende berichten van het Huis naar aanleiding van deze noodkreet.

Met een hartelijke groet,

Het bestuur,
Inge Sipman, voorzitter,
Mieke Viveen, lid
Cees Leliveld, secretaris/penningmeester

Vriendenbrief nr. 29 (mei/juni 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

In ieder geval volgens de kalender is het nu volop voorjaar en nadert ook al de zomer. De weersomstandigheden zijn het bij het schrijven van deze Vriendenbrief nog niet om daarvoor naar uw huis te schrijven, maar de natuur is toch ontwaakt en het groen staat inmiddels al uitbundig om ons heen. De natuurkrachten gaan onverstoorbaar door, ook als het qua weer even tegenzit. Dit beeld is een meteen bruggetje naar ons eerste onderwerp:

Berichten uit het huis

Ook het Huis is aan het ontwaken! Na een lange periode van gedwongen inactiviteit is er zicht op een heropening. Wellicht al spoedig maar nog wel afhankelijk van de berichten van de overheid. De vrijwilligers zijn er klaar voor en zullen u heel graag verwelkomen. U krijgt via de mail een seintje van het Huis als de deur echt open gaat! En…wat gaat er de komende maanden gebeuren?

EXPOSITIE ‘’THOMAS A KEMPIS ACTUELER DAN OOIT’’

Van half juli tot half oktober. Het is een expositie van boeken en andere schrifturen rond het werk van Thomas a Kempis. De expositie wordt ‘’aangekleed’’ met werken van vier Deventer kunstenaars. Zowel schilderkunst, fotografie, videopresentatie en tape-kunst is er te zien. De kunstenaars zullen een relatie leggen rond thema’s die binnen de samenleving – in de tijd van Thomas als ook binnen de hedendaagse samenleving – een rol spelen. Er worden hierbij parallellen getrokken.

VOORDRACHT DOOR ANDRIES HEIDEMA (CvdK) OP DONDERDAG 28 OKTOBER
OM 20.00 UUR TER AFSLUITING VAN HET PROJECT ‘’THOMAS A KEMPIS ACTUELER
DAN OOIT”

De Vrienden worden natuurlijk voor beide activiteiten speciaal uitgenodigd (weliswaar nog onder voorbehoud van de mogelijkheden in het dan geldende kader van het Coronabeleid).

DE VAN ROSSEMS BEZOCHTEN HET HUIS

Van het bezoek van de drie van Rossems zijn tv opnames gemaakt. Waarschijnlijk vindt de uitzending in mei 2022 plaats. Maar op dit moment nog niet exact bekend wanneer.

‘’RODERICK ZOEKT LICHT’’

Van dit tv programma zijn ook opnames gemaakt in het Huis, waaronder een interview met Robien van Ee, een van de stuwende krachten van het Huis. Via de link: https://www.npostart.nl/KN_1725126 kunt u deze uitzending zien. Maar ook zonder deze speciale activiteiten is een bezoekje aan het Huis zeker de moeite waard. Er wacht u een hartelijk welkom en…voor u is de toegang altijd gratis.

MAAR…ZONDER UW FINANCIELE BIJDRAGE LUKT DIT ALLEMAAL NIET!

Ja, deze Brief moet noodzakelijkerwijs ook over geld gaan. Uw geld.
De Coronaperiode is voor het Huis geen beste tijd geweest. Een financiële nachtmerrie kun je rustig zeggen. Tot grote vreugde van het Huis betoonden de Vrienden zich een stabiele – en betrouwbare partner. Naast de reguliere bijdragen werd rond € 1.000 extra overgemaakt! Dus mede daardoor staat het Huis er nog en gaat het binnenkort weer functioneren zoals het ooit bedoeld was.

Maar het is nu ook weer tijd voor de jaarlijkse incassoronde, in de vorm van ons automatisch incasso (als u daarvoor toestemming heeft gegeven) of uw eigen jaarlijkse bijdrage. De Vrienden voor het Leven zijn hiervan overigens vrijgesteld.

N.B. Fiscale schenkers worden na afloop van de schenkingsperiode automatisch Vriend voor het Leven. Misschien ook iets voor u? Wij informeren u hierover graag verder. Ook dit jaar rekenen wij graag op uw welwillende medewerking. In de loop van volgende week gaan de betalingsverzoeken er uit en starten wij de jaarlijkse ronde van de automatische incasso’s.

Mocht u in een zwak – of beter gezegd: gul moment iets extra’s willen overmaken: Méér dan welkom! En met hartelijke dank namens de vrijwilligers van het Huis.
Onze IBAN: NL06 RABO 0141 3461 16 t.n.v. Stichting Vrienden Geert Groote Huis.

Wij hopen u met deze Vriendenbrief weer te hebben bijgepraat en dat wij uw warme gevoelens voor het Huis weer wat hebben aangewakkerd. Voor zover dat nog nodig was…

Aan het eind van deze Brief gekomen nemen we afscheid van u maar alleen op papier want we hopen nog heel lang van uw Vriendschap te mogen genieten.

Alle goeds voor u en een hartelijke groet van
Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur:
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Vriendenbrief nr. 27 (winter 2020)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,
We willen dit keer beginnen met een gedicht:

KERSTMIS 2020
VOOR DE VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Kerstmis 2020 geeft een domper op de vreugd’,
wordt door het rondgaand virus wreed verstoord.
Toch maken wij van deze nood een deugd,
al blijft de aangerichte schade ongehoord.

Alle hoop is nu gevestigd op het Nieuwe Jaar,
hoewel, geen vuurwerk spat nu uiteen in ’t hemelruim.
De zwaar belaste zorgsector had hiertegen groot bezwaar,
daardoor missen minder mensen nu hun oog of duim.

Ook ons Geert Groote Huis bleef voor dit alles niet gespaard,
al werkte men achter de schermen keihard door.
Door uw gulheid werd toch nog wat extra geld vergaard:
daar zijn wij u echt heel dankbaar voor!

Hoe zal het in ’t Nieuwe Jaar gaan met ons geliefde Huis,
hun ambitie en spirit zijn nog ongebroken.
Heel graag biedt men u een warm ‘Welkom Thuis’,
als de zon weer schijnt en de voorjaarsbloemen zijn ontloken.

BERICHTEN UIT HET GEERT GROOTE HUIS

Veel vrijwilligers behoren qua leeftijd tot de risicogroep, dus het Huis kon maar beperkt open zijn. Daarbij kwamen nog de extra maatregelen in verband met de 1 1⁄2 meter e.d. Ook de verhuuractiviteiten waren minimaal, dus financieel erg zwaar weer voor het Huis. Maar men is vol goede moed voor het volgend jaar.

Er loopt al vanaf oktober een expositie van oude schrifturen uit het eigen boekenbestand. Duurt nog tot in het voorjaar. Zie de agenda van het Huis.

2021: Themajaar in het kader van de 550e sterfdag van Thomas a Kempis

Thomas a Kempis (van Kempen), werd geboren Kempen ca 1380 en overleed in Zwolle in 1471. Augustijner kanunnik, kopiist, schrijver van De Navolging van Christus, en mysticus. Lid van de Moderne Devotie en volgeling van Geert Groote en Floris Radewijns, de stichters van de Congregatie der Broeders des Gemeenen Levens. In Zwolle worden hiervoor activiteiten ontplooid door de organisatie ANNO. Informatie hierover t.z.t. bij het Geert Groote Huis.
In samenwerking met de stichting Deventer Verhaal organiseert het Huis in 2021 drie activiteiten:

  • Een expositie in het Huis
  • Rondleidingen door het Deventer van Thomas a Kempis
  • Informatie met behulp van bruiklenen, objecten, boeken en archeologische vondsten m.b.t. het leven van Thomas en zijn invloed op de Moderne Devotie, met eveneens aandacht voor het werk van Geert Groote. De expositie start op zondag 25 juli en duurt ongeveer 3 maanden. De rondleiding en najaarslezing vinden vervolgens plaats in de tweede helft van het jaar.

Afhankelijk van de omstandigheden komen ook weer de Socratische Gesprekken en de Geert Groote Lezing.

Men is aan het brainstormen over een expositie m.b.t. de relatie tussen Deventer en de verschillende epidemieën/pandemieën. Welke effecten hadden melaatsheid, lepra, de pest, Covid 19 op de Deventer samenleving? In het komend voorjaar komt hierover meer informatie.

Daarnaast is er een dringende oproep voor aanvulling van het vrijwilligerskorps!

Het Huis zoekt mensen die als gastdame of – heer in het museum willen werken. Op de website van het Huis (www.geertgrootehuis.nl) onder het kopje ‘’wordt vrijwilliger’’ vindt u hierover alle informatie. Misschien ook iets voor u? Alvast bedankt voor uw belangstelling.

N.B. En dan is er nog een extraatje als bijlage bij deze Vriendenbrief. Een verhaal over een speciale gebeurtenis in het Huis. Speciaal van toepassing op het Thomasjaar in 2021.

IN MEMORIAM JAN EEFTINK

N.B. Bij het ter perse gaan van deze Brief bereikte ons het overlijdensbericht van Jan Eeftink (1936). Hij verschafte in begin 2008 het startkapitaal van onze stichting en was trots op zijn benoeming tot Vriend nr 1. Tevens vervulde hij enkele aan het Geert Groote Huis gerelateerde bestuursfuncties, zoals in de eerste tien jaar van de Geert Groote Dagen, en werd te zijnen huize de champagne opengetrokken bij het verkrijgen van de Europese subsidie voor de start van het Huis. Wij verliezen in hem een ware Vriend.

Wij nemen weer afscheid van u maar niet zonder onze beste wensen voor uw gezondheid en levensgeluk voor nu en het volgend jaar, mede door aangename feestdagen. Helaas met beperkingen maar met uitzicht op betere tijden.

Eind januari krijgt u onze jaarrekening over 2020 toegezonden.

Voor nu een hartelijke groet van uw bestuur.

Jaarrekening 2018

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS
JAARREKENING 2018

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)

ACTIVA31.12.201831.12.2017
Bank rekening-courant5230
Bank spaarrekening4.6003.825
Te vorderen rente11
4.6533.856
PASSIVA
Crediteuren7021
Eigen Vermogen4.5833.835
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
2018 VERSUS 2017
BATEN
Ontvangsten via fiscale akte1.2201.120
Van Vrienden voor het Leven250
Giften375
Bijdragen uit Vriendenbestand4.3504.338
Gekweekte rente o/boekjaar11
5.8215.834
LASTEN
Specificatie volgens bijlage9831.147
Donatie Geert Groote Huis4.0005.500
Overige afdrachten90500
Resultaat boekjaar+/+ 748-/- 1.313
5.0735.834

Deventer, 5 januari 2019
C.M. Leliveld, penningmeester