Vriendenbrief nr. 33 (december 2022)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Ook dit jaar loopt weer teneinde.
Een jaar, dat toen het begon, nog werd geteisterd door het Coronavirus, waar we allemaal, op de een of andere manier, mee te maken hebben gehad. Al was het maar door de ‘boosters’, als aanvulling op de eerdere prikken.

Maar in het voorjaar werd de ban gebroken en, hoewel we nog niet van het virus af zijn, is er ‘mee te leven’. Wij hopen dat u – gegeven de omstandigheden – goed door 2022 bent heen gekomen en dat u 2023 met enig optimisme tegemoet kunt zien.

Helaas zijn er na Corona weer nieuwe problemen verschenen die wij ook aan den lijve en helaas ook in onze portemonnee voelen. Dus de zorgen zijn groot en talrijk en de oplossingen pijnlijk en indringend. Juist in moeilijke tijden is Vriendschap van een haast onschatbare waarde en u weet dat het Geert Groote Huis in feite is gefundeerd op uw Vriendschap.

Met kunst en vliegwerk en de inzet van de vele vrijwilligers heeft het Huis de stormen van 2020, 2021 en 2022 doorstaan. Groot en ongebroken is de ambitie om van 2023 weer een boeiend jaar te maken. Het Huis weet hierbij eerste klas sprekers aan te trekken zoals Dr. Marcel Levy in oktober jl. Maar eerder ook andere nationale bekendheden.

Dit zijn wat overpeinzingen (helaas niet bij de open haard) nu het einde van 2022 in zicht komt en die wij met u wilden delen.

Onze welgemeende dank voor uw (onmisbare) steun in het afgelopen jaar! En, hierbij ook onze eveneens welgemeende goede wensen aan u voor de komende feestdagen en – nog belangrijker – het nieuwe jaar.

Goede wensen voor uw levensgeluk en uw gezondheid (het een is afhankelijk van het ander).
Graag tot volgend jaar!
Met onze Vriendenbrieven hopen wij met u een goed contact te onderhouden.

Een hartelijke groet!

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Het bestuur,
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Vriendenbrief nr. 32 (april 2022)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Sinds onze vorige Vriendenbrief (nr 31: december 2021) is er om ons heen, dichtbij en veraf, heel veel gebeurd. Er komt verschrikkelijk veel op ons af en helaas weinig goed nieuws. Maar met deze nieuwe Vriendenbrief willen wij u toch graag wat goed nieuws brengen. Het Geert Groote Huis heeft de pandemiestormen doorstaan en is nu weer bezig met een aantrekkelijk programma waarvan wij straks enkele specifieke punten willen belichten. En, zoals te doen gebruikelijk om deze tijd, willen we hierbij ook uw aandacht vragen voor uw jaarlijkse bijdrage (wanneer u geen Vriend voor het Leven bent). Onze trouwe fiscale schenkers krijgen hierover apart bericht.
Maar nu eerst enkele activiteiten in het Geert Groote Huis:

DEVENTER BESMET

Eerste week van mei: een expositie met aandacht voor de medisch-historische en gedagswetenschappelijke kant van pandemieën. Hoe reageert men daarop? Denk aan hoe het tijdens de Coronatijd ging. Polarisatie. Nepnieuws e.d. Er worden Interessante digitale interactieve dilemma’s getoond waarop u een antwoord kunt geven. Het effect op de stad Deventer wordt dan direct zichtbaar. Medische effecten, economische consequenties, gevolgen voor het onderwijs? En er is een workshop (pestmaskers maken) voor kinderen t/m 12 jaar.

TITUS BRANDSMA HEILIG VERKLAARD OP 15 MEI

In het museum is een leestafel met informatie en boeken over hem ( beroemde volgeling van Moderne Devotie/Geert Groote).

STADSWANDELING OVER GEERT GROOTE LOCATIES

Hierover is een film in voorbereiding voor vertoning in het museum.

AGENDA OP DE WEBSITE VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Alle actuele informatie over activiteiten in het Huis vindt u in de ‘Agenda’. Altijd goed om die met enige regelmaat te raadplegen!

PUBLICITEITSCAMPAGNE

Het Huis heeft het Coronastof van zich afgeschud en gaat weer aan de weg timmeren. U krijgt als Vriend binnenkort een uitnodiging van het Huis voor een speciale openingsbijeenkomst voor de expositie “Deventer Besmet’’— vermoedelijk in de tweede volle week van mei – waarin u door het bestuur van het Huis wordt bijgepraat. U kunt de nieuwe expositie daarna bezoeken, aangevuld met een hapje en een drankje.

…..EN GRAAG UW AANDACHT VOOR UW JAARLIJKSE BIJDRAGE

Evenals in vorige jaren vragen wij ook nu weer uw gewaardeerde aandacht voor uw jaarlijkse bijdrage. Die bedraagt (sinds 2010) minimaal € 20 per jaar, maar u begrijpt dat het Huis uit een heel diep financieel dal komt, dus iets extra’s is zeer welkom. -Als u zelf betaalt zien wij uw overboeking graag tegemoet op onze bankrekening: NL06 RABO 0141 3461 16 t.n.v. Stichting Vrienden Geert Groote Huis. Hierbij alvast onze welgemeende dank voor uw financiële steun. -Als u ons heeft gemachtigd voor een automatisch incasso zullen wij dat een dezer dagen uitvoeren. En uiteraard ook voor u onze minstens zo welgemeende dank. -Fiscale schenkers: u krijgt binnenkort een betalingsverzoek. Zeker u als fiscaal schenker zijn wij extra dankbaar voor uw jarenlange substantiële ondersteuning.

AFSCHEID

Ook aan deze Vriendenbrief komt een eind maar voorlopig niet aan uw Vriendschap hopen wij. Er zit het nodige in het vat zoals u ziet voor een interessant bezoek aan het Huis of de gelegenheid om elkaar weer eens informeel te ontmoeten. Maar deze Brief gaan wij nu afsluiten in de hoop dat wij u in deze zware tijden toch wat goed nieuws hebben kunnen brengen. Het Geert Groote Huis leeft! Dat is een ding dat zeker is. En u leeft mee.

Een hartelijke groet van uw bestuur:
Inge Sipman (voorzitter)
Mieke Viveen (lid)
Cees Leliveld (secretaris/penningmeester

Jaarrekening 2018

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS
JAARREKENING 2018

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)

ACTIVA31.12.201831.12.2017
Bank rekening-courant5230
Bank spaarrekening4.6003.825
Te vorderen rente11
4.6533.856
PASSIVA
Crediteuren7021
Eigen Vermogen4.5833.835
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
2018 VERSUS 2017
BATEN
Ontvangsten via fiscale akte1.2201.120
Van Vrienden voor het Leven250
Giften375
Bijdragen uit Vriendenbestand4.3504.338
Gekweekte rente o/boekjaar11
5.8215.834
LASTEN
Specificatie volgens bijlage9831.147
Donatie Geert Groote Huis4.0005.500
Overige afdrachten90500
Resultaat boekjaar+/+ 748-/- 1.313
5.0735.834

Deventer, 5 januari 2019
C.M. Leliveld, penningmeester