Vriendenbrief nr. 35a (mei 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Daar zijn we weer. Geheel onverwacht. Maar we moeten u snel iets meedelen. Onlangs ontving u onze Vriendenbrief nr. 35. In die Brief werd vermeld dat de opening van de expositie Geert Groote en de Kloof was verplaatst naar zondag 11 juni om 15.00 uur. En, dat er een speciale bijeenkomst voor de Vrienden zou zijn op dinsdag 13 juni, eveneens om 15.00 uur.

Ook werd aangekondigd dat Sander Schimmelpenninck op 11 juni een inleidende voordracht zou houden bij de opening van de expositie. Helaas laat Sander ons in de steek! Op de valreep deelde hij ons mee dat er TV opnames tussen zijn gekomen waar hij de voorkeur aan geeft. Dat betekent dat wij dus bakzeil moeten halen. Erg vervelend en ook teleurstellend. Maar: de mensen van het Huis blijven niet bij de pakken neerzitten!

Voor de opening heeft men nu ook een cultureel element ingebouwd. De ons bekende Johanneke ter Stege zal ons zingend en met muzikale ondersteuning meenemen in haar visie op ‘’Kloven’’ binnen onze samenleving. Johanneke zal in samenwerking met de twee kunstenaars die bij de expositie betrokken zijn de opening hiervan tot een feest maken!

Gelet op het bovenstaande zijn wij met het Huis overeengekomen dat onze Vrienden eveneens voor de feestelijke opening op 11 juni zullen worden uitgenodigd. Dus: de extra bijeenkomst voor de Vrienden op 13 juni komt hiermee te vervallen.

Wij hopen velen van u op zondag 11 juni te mogen begroeten. Na afloop biedt het Huis u graag een hapje en een drankje aan.

Wij zien u graag op zondag 11 juni! (uitnodiging volgt).

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Vriendenbrief nr. 35 (mei 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

De tijd gaat snel. Begin maart ontving u onze Vriendenbrief nr. 34 waarin wij u informeerden wat er, naar onze verwachting, in en om het Huis te doen stond. Maar de tijd gaat niet alleen snel, bij een nieuwe blik vooruit blijken er toch weer nieuwe vergezichten te zijn opgekomen. Hoewel: een belangrijk deel van de informatie in onze vorige Vriendenbrief is steeds nog actueel en het is wellicht nuttig nog eens een blik daarop te werpen. Brief nr. 34 staat nog prominent op onze website.

Maar, nu over naar de actualiteit. Zoals ieder jaar is mei voor ons ook de maand om aandacht te schenken aan uw jaarlijkse bijdragen die in diverse vormen tot ons komen. Wij gaan nu weer € 5.000 overmaken naar het Huis waar ze niet met smart maar wel heel dankbaar op zitten te wachten. Hierna is onze kas bijna leeg en daarom gaan wij weer met onze digitale hoed bij u langs voor uw gewaardeerde bijdrage.

Onze fiscale schenkers krijgen binnenkort (na verzending van deze Brief) een betaalverzoek, onze Vrienden met automatisch incasso zien hun jaarlijkse bankafschrijving verschijnen en de Vrienden die zelf betalen krijgen van ons eveneens een betaalverzoek.

Tot zover de financiële paragraaf! Maar er is méér dan geld, hoe essentieel dat ook is voor ons Geert Groote Huis. Wat is er zoal te doen binnenkort?

DATUM OPENING TENTOONSTELLING GEWIJZIGD!

In onze laatste Vriendenbrief vertelden wij u over de komende tentoonstelling: Geert Groote en de Kloof. De openingsdatum van deze tentoonstelling is gewijzigd. Deze vindt nu plaats op zondag 11 juni in de middag. Sander Schimmelpenninck houdt hierbij een voordracht. De speciale bijeenkomst voor onze Vrienden is ook verschoven en wel naar dinsdag 13 juni, eveneens in de middag. Het Geert Groote Huis stuurt op tijd de uitnodigingen en informeert u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

HANZE EXPERIENCE IN DE MARIAKERK

U zult hierover wellicht al via andere bronnen van hebben vernomen maar toch willen wij u hierbij even attenderen op de Hanze Experience. Het is een kwartier durend schouwspel over de IJssel en het Middeleeuwse Deventer. In deze experience ontdekt u via beeldprojecties en muziek de destijds belangrijkste aspecten van de stad. Zo komen handelsrelaties, jaarmarkten, culturele bloei, maar ook religieuze aspecten van Middeleeuws Deventer aan de orde, waarin de figuur van Geert Groote een belangrijke plek inneemt. Wij raden het u aan om een bezoekje te brengen. Dat kan op woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Wij sluiten hiermee onze 35ste Vriendenbrief af maar niet zonder u een goede zomer te hebben gewenst. In het vroege najaar ontmoeten wij elkaar weer. Nog even voor de goede orde: de Vrienden die al hun bijdrage voor 2023 hebben voldaan worden daarvoor hartelijk bedankt en zij ontvangen natuurlijk geen betaalverzoek meer.

Met een eveneens hartelijke groet,
Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis
Het bestuur
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Vriendenbrief nr. 34 (maart 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

In december namen wij afscheid van u met onze beste wensen voor een aangename jaarwisseling en een goede start in 2023. We zijn nu begin maart en willen graag met u een verkennende blik werpen op de activiteiten en aandachtspunten die ons dit jaar bezig houden. In de eerste plaats de activiteiten in en van het Geert Groote Huis. Naast de ‘’normale’’ agenda geven wij u een sneak preview op enkele specials dit jaar.

3 juni: de expositie Geert Groote en de kloof

Deze expositie wil ons laten zien hoe de maatschappelijke verschillen (kloven) in gelijke kansen, man-vrouw, inkomen, vermogen, kennis/onderwijs, gezondheid, zoals die in de middeleeuwen bestonden, zich verhouden tot de huidige maatschappelijke situatie. Op 3 juni wordt deze expositie geopend met een bijeenkomst waarbij niemand minder dan Sander Schimmelpenninck met een passende voordracht de openingshandeling zal verrichten.

Onze Vrienden hebben natuurlijk gratis toegang en krijgen ook voorrang bij de bestelling van toegangskaarten. Bovendien wordt hieromheen nog een speciale bijeenkomst voor onze Vrienden georganiseerd. Dat was vorig jaar ook het geval en dat was een groot succes. U wordt hierover tijdig door het Huis geïnformeerd.
N.B. Het officiële bericht van het Geert Groote Huis is opgenomen onder Nieuws.

De Geert Groote Dag

Op 8 oktober in de middag vindt de 13 e Geert Groote Dag plaats. De organisatie hiervan is al enkele jaren in handen van het Geert Groote Huis, waarbij op die dag steeds een aantrekkelijk en toepasselijk programma werd geboden. Deze 13 e Geert Groote Dag valt dit jaar samen met het tienjarig bestaan van het Huis zelf! Dus dat wordt een heel speciale dag kunnen we nu al aangeven!

Educatieproject

Het Geert Groote Huis ontwikkelt samen met een aantal andere culturele instellingen een educatief project. De bedoeling is dat leerlingen uit de bovenbouw VO een dagvullend programma rondom de Hanze en de Moderne Devotie kunnen doen in Deventer, beginnend bij de Hanze experience in de Mariakerk en uiteindelijk bij de diverse culturele instellingen.

Geert Groote Wandelingen

Dit is weliswaar geen nieuw fenomeen maar het kan voor u toch interessant zijn om eens zo’n wandeling mee te maken. U vindt ze op de agenda van het Geert Groote Huis, www.geertgrootehuis.nl.

En wat ons verder bezig houdt

Wij zonden u kortgeleden onze Jaarrekening over 2022. Wij zien hierin drie aandachtspunten:

  • Het grote belang van onze fiscale schenkers.
  • De ‘’vaste’’ bijdragen uit ons Vriendenbestand staan al enkele jaren onder druk.
  • Wij proberen onze kosten tot een uiterst minimum te beperken.

Fiscale schenkers:
Sinds vele jaren worden schenkingen aan Culturele ANBI’s (zoals wij) fiscaal gefaciliteerd. Dat houdt kort gezegd in dat u een contract met ons sluit voor 5 jaar met een minimale jaarlijkse schenking van € 100. Dit bedrag mag u rechtstreeks in mindering brengen op uw inkomen en dat niet alleen: ook nog à 125%.

Dat betekent dat bij een marginaal belastingtarief van zeg tegen de 50% de € 100 die u schenkt u maar € 37,50 in werkelijkheid kost. Zo’n contract moest vroeger via een gang naar de notaris, maar dat doen wij nu gewoon zelf. De Belastingdienst stelt ons hiervoor het formulier ter beschikking en wij regelen het verder met u.
Mocht u in de omstandigheid zijn om het Huis op deze wijze te kunnen steunen dan bent u uiteraard van harte welkom. Wij informeren u graag en vrijblijvend verder.

De ‘’vaste’’ bijdragen uit ons Vriendenbestand
We maken ons wel wat zorgen over de (lichte) terugloop in ons Vriendenbestand. Er komen nog wel steeds nieuwe Vrienden bij, maar een groter aantal Vrienden besluit toch om de relatie te beëindigen, vaak na een lange tijd (wij bestaan al sinds 2008). Verhuizing, overlijden, andere keuzes….Allemaal heel begrijpelijk en we nemen ook altijd hartelijk afscheid van onze Vrienden, maar ja….

Het Huis kan absoluut niet zonder onze jaarlijkse bijdrage van € 4.000 à € 5.000. En dat lukt nog wel maar we zien toch enige krimp in onze inkomsten. Daar komt bij dat wij de minimale bijdrage ad € 20 sinds 2008 niet hebben verhoogd! Dus, als wij u begin mei weer benaderen voor uw jaarlijkse bijdrage: wilt u dan nog eens extra aan ons denken?
Idee: niets werkt zo effectief als mond tot mond reclame. Misschien kent u iemand die wellicht ook Vriend zou willen worden? En kunt u hem of haar een tip geven? Via onze website en die van het Geert Groote Huis zelf kan men zich heel makkelijk aanmelden.

Onze kosten
Die bestaan uit bankkosten (die dit jaar helaas stijgen), een bescheiden beloning voor onze secretarieel medewerkster en minimale kosten voor het onderhoud van onze website. Minder kan niet. Wij hopen u hiermee weer te hebben ‘’bijgepraat’’ over wat het Huis en ons als Vrienden bezig houdt. Het Huis en wij kunnen u slechts een beperkte ‘’beloning’’ bieden voor uw Vriendschap en uw steun is dus voornamelijk ideëel van aard. Het Huis ontvangt geen exploitatiesubsidie en moet met eigen verdiensten proberen te overleven. En met uw steun als Vriend natuurlijk.

Het Geert Groote Huis heeft -ook als museum- zijn waarde in de afgelopen 10 jaar ruimschoots bewezen en is niet meer weg te denken in het kleine maar selecte gezelschap van de Deventer Musea. Wij nemen nu weer afscheid van u maar hopen u dit jaar natuurlijk in en rond het Huis te mogen ontmoeten. Met dank voor uw belangstelling en een hartelijke groet!

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis
Het bestuur
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Geert Groote en de Kloof

Museum Geert Groote Huis organiseert ter gelegenheid van het Hanzejaar 2023 de expositie:

Geert Groote en de Kloof

Kansenongelijkheid in de samenleving van Hanze tot nu
3 juni 2023 – 2 december 2023

De bekende Deventenaar Geert Groote leefde in de tijd van de Hanze. Hij kwam, met zijn beweging ‘De Moderne Devotie’, op voor de mensen die niet meeprofiteerden van de welvaart die de Hanze bracht. Geert zette zich af tegen de hoogmoed en de hebzucht van de machthebbers, vooral die van de kerk. Hij hielp de arme burger -mede vanuit zijn eigen bezittingen- met onderdak, voedsel en gezondheidszorg. En met educatie, waardoor hij de burger mondiger maakte en hielp nieuwe kansen te creëren.

In deze expositie vertellen we over de kloven in de samenleving die er in de Hanzetijd bestonden en hoe die waren ontstaan: tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht, tussen theoretisch en praktisch opgeleid, tussen gezond en minder gezond en tussen man en vrouw.

Daar zetten we onze tijd tegenover: welke kloven kennen we nu in onze maatschappij? Wat is hun oorsprong? Welke gevolgen hebben de kloven voor onze samenleving? Het oplossen van maatschappelijke problemen wordt door deze verdeeldheid steeds moeilijker. Politieke besluitvorming stagneert of blijft achterwege, met grote gevolgen voor het oplossen van crisissen zoals die ten aanzien van het milieu, de vluchtelingen, energie en pandemieën. Eigen belang prevaleert vaak boven algemeen belang. Hoe zullen dit soort kwesties zich verder ontwikkelen als we niets doen?

Bezoek de expositie en speel ons interactieve Klovenspel. Welke kloven ervaar je in jouw eigen leven? En hoe zou jij deze willen oplossen?

Kijk voor meer informatie op www.geertgrootehuis.nl

Museum Geert Groote Huis
Lamme van Dieseplein 4
7411 LX Deventer
0570 85 89 99

Tussenbericht februari 2023

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

Beste Vrienden,

Hierbij presenteren wij onze Jaarrekening 2022.

Er zijn ten opzichte van 2021 geen echte bijzonderheden, anders dan dat de ontvangsten uit ons reguliere Vriendenbestand enigszins onder druk staan. Overigens om begrijpelijke redenen.
Mede daarom houden wij onze uitvoeringskosten tot een uiterst minimum beperkt.

Binnenkort verschijnt ook weer onze nieuwste Vriendenbrief (nr 34).
Wij zijn nu nog doende om voor u relevante informatie te verzamelen.
Daarom nemen wij nu weer even afscheid van u maar komen spoedig bij u terug.

Met een hartelijke groet!
STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
Het bestuur

Jaarrekening 2018

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS
JAARREKENING 2018

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)

ACTIVA31.12.201831.12.2017
Bank rekening-courant5230
Bank spaarrekening4.6003.825
Te vorderen rente11
4.6533.856
PASSIVA
Crediteuren7021
Eigen Vermogen4.5833.835
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
2018 VERSUS 2017
BATEN
Ontvangsten via fiscale akte1.2201.120
Van Vrienden voor het Leven250
Giften375
Bijdragen uit Vriendenbestand4.3504.338
Gekweekte rente o/boekjaar11
5.8215.834
LASTEN
Specificatie volgens bijlage9831.147
Donatie Geert Groote Huis4.0005.500
Overige afdrachten90500
Resultaat boekjaar+/+ 748-/- 1.313
5.0735.834

Deventer, 5 januari 2019
C.M. Leliveld, penningmeester