Nieuws

Vriendenbrief nr. 25 (winter 2020)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,
Hoewel het nieuwe jaar al weer enigszins is gevorderd, willen wij toch beginnen met onze beste wensen voor u in dit nieuwe jaar. Gezondheid vooral, maar ook mooie momenten. Daar kun je er nooit teveel van hebben!

We nemen u weer graag mee naar de volgende onderwerpen, zoals daar zijn:

ONZE JAARREKENING 2019

Niet zonder belang, want u als Vrienden bent de enige bron van onze inkomsten en dan wilt u natuurlijk wel weten hoe het daarmee is gegaan in het afgelopen jaar.
U kunt onze jaarrekening 2019 hieronder downloadeen

Qua inkomsten was 2019 vrijwel gelijk aan 2018 (€ 200 minder) maar de uitgaven waren een stuk hoger. Dat kwam door onze extra bijdrage ad € 2.500 aan het Huis vanwege de inrichtingskosten voor de Museumjaarkaart. Het Huis is nu een officieel museum en dat blijkt gelukkig ook uit de gestegen bezoekersaantallen. En dat alles gedragen door uitsluitend vrijwilligers! Onze bijdragen voor de z.g. Socratische gesprekken lopen jaarlijks op (€ 750 in 2019) zodat wij hebben besloten deze post in onze jaardonatie aan het Huis op te nemen. Onze werkelijke uitvoeringskosten naderen nu echt het minimum. Maar dat moet ook!
Ons aantal Vrienden is in 2019 per saldo licht gestegen tot 230 en sinds het begin van dit jaar hebben we alweer twee nieuwe aanmeldingen! Onze Vrienden vormen (mede) echt het financiële fundament van het Huis! Wij zijn u daar dankbaar voor.

ER KOMT EEN NIEUW LICHTOBJECT IN HET HUIS

Waarschijnlijk in maart zal een z.g. lichtobject in het Huis worden geïnstalleerd: een fraai object waarin uiteraard licht is verwerkt maar ook een relatie wordt gelegd met onze deugden en ondeugden. Dit vervangt de bestaande mobiles met de zeven deugden en ondeugden. Je kunt het lichtkunstwerk overdag ook van buiten zien en dat zal de mensen nieuwsgierig maken en uitnodigen op bezoek te komen. Dus: gaat dat zien!
Het lichtkunstwerk is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds en het Erven Witteveenfonds.

VIRTUAL REALITY (VR)

De toepassing van virtual reality krijgt een verbeterde versie en tevens een uitbreiding. Straks minder omslachtig in het gebruik en je kunt veel meer zien dan voorheen.

UITBREIDING BOEKENBESTAND

Zoals u weet herbergt het Huis een interessante collectie boeken in de geest van het Huis. Er zijn enkele nieuwe titels (antiquarische werken) bijgekomen. Misschien leuk om hier eens een kijkje te nemen? U kunt het bestand raadplegen op de website van het Huis.

VRIJWILLIGERS (M/V)

Een aantal nieuwe vrijwilligers heeft de gelederen inmiddels versterkt, maar er is nog ruimte voor een verdere aanwas. Neemt u eens een verkennend contact op met Rutger Jan van Woerden (coördinator). E-mail: rvanwoerden@gmail.com. U wordt goed opgevangen en waar nodig (bij) geschoold. Ook hier kan een wereld voor u open gaan.

ONZE WEBSITE

Wij schreven al eerder over de onderhanden zijnde vernieuwing van onze website. De nieuwe presentatie is al een tijdje in de lucht en het aanzien meer dan waard. Uiteraard is onze site gelinkt aan die van het Huis en andersom. Bekijk het eens!

FISCAAL AANTREKKELIJK SCHENKEN

Het is nog steeds mogelijk om leuke bedragen aan het Huis te schenken waarbij de fiscus u een stevig handje helpt. Kort gezegd komt het hierop neer:
U gaat met ons een schenkingsovereenkomst aan voor 5 jaar met tenminste € 100 per jaar. U hoeft zich daarbij niets aan te trekken van de 1% drempel die voor gewone giften geldt en u mag uw gift voor 125% rechtstreeks aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dat komt omdat wij een culturele ANBI zijn (Algemeen Nut Beogende Instelling). Na afloop van de 5 jaar wordt u benoemd tot Vriend voor het Leven (onze eigen Hall of Fame voor meer dan 40 Vrienden) en bent u voor uw verdere leven vrijgesteld van de jaarlijkse bijdragen.
Echt een leuke mogelijkheid om het Huis extra te ondersteunen want de instandhouding gaat soms nog met heel wat kunst en vliegwerk gepaard. Onze penningmeester (c.m.leliveld@planet.nl) informeert u graag verder.

ACTIVITEITEN IN HET HUIS

Bekijk de activiteiten op de website en kijk of er wat voor u bij zit. Zo is ook deze Vriendenbrief weer (bijna) vol geschreven en gaan we afscheid van u nemen. Wij hopen u met deze Brief weer te hebben bijgepraat maar u kunt natuurlijk altijd met onze secretaris (tevens penningmeester) contact opnemen.
Schroomt u niet en bel (0570 513166), schrijf (p/a Hendrik Verheesstraat 3, 7424 CH Deventer) of stuur een e-mail (zie boven).

Graag tot ziens en een hartelijke groet,

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
Het bestuur