Vriendenbrief nr. 33 (december 2022)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Ook dit jaar loopt weer teneinde.
Een jaar, dat toen het begon, nog werd geteisterd door het Coronavirus, waar we allemaal, op de een of andere manier, mee te maken hebben gehad. Al was het maar door de ‘boosters’, als aanvulling op de eerdere prikken.

Maar in het voorjaar werd de ban gebroken en, hoewel we nog niet van het virus af zijn, is er ‘mee te leven’. Wij hopen dat u – gegeven de omstandigheden – goed door 2022 bent heen gekomen en dat u 2023 met enig optimisme tegemoet kunt zien.

Helaas zijn er na Corona weer nieuwe problemen verschenen die wij ook aan den lijve en helaas ook in onze portemonnee voelen. Dus de zorgen zijn groot en talrijk en de oplossingen pijnlijk en indringend. Juist in moeilijke tijden is Vriendschap van een haast onschatbare waarde en u weet dat het Geert Groote Huis in feite is gefundeerd op uw Vriendschap.

Met kunst en vliegwerk en de inzet van de vele vrijwilligers heeft het Huis de stormen van 2020, 2021 en 2022 doorstaan. Groot en ongebroken is de ambitie om van 2023 weer een boeiend jaar te maken. Het Huis weet hierbij eerste klas sprekers aan te trekken zoals Dr. Marcel Levy in oktober jl. Maar eerder ook andere nationale bekendheden.

Dit zijn wat overpeinzingen (helaas niet bij de open haard) nu het einde van 2022 in zicht komt en die wij met u wilden delen.

Onze welgemeende dank voor uw (onmisbare) steun in het afgelopen jaar! En, hierbij ook onze eveneens welgemeende goede wensen aan u voor de komende feestdagen en – nog belangrijker – het nieuwe jaar.

Goede wensen voor uw levensgeluk en uw gezondheid (het een is afhankelijk van het ander).
Graag tot volgend jaar!
Met onze Vriendenbrieven hopen wij met u een goed contact te onderhouden.

Een hartelijke groet!

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Het bestuur,
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Vriendenbrief nr. 32 (april 2022)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Sinds onze vorige Vriendenbrief (nr 31: december 2021) is er om ons heen, dichtbij en veraf, heel veel gebeurd. Er komt verschrikkelijk veel op ons af en helaas weinig goed nieuws. Maar met deze nieuwe Vriendenbrief willen wij u toch graag wat goed nieuws brengen. Het Geert Groote Huis heeft de pandemiestormen doorstaan en is nu weer bezig met een aantrekkelijk programma waarvan wij straks enkele specifieke punten willen belichten. En, zoals te doen gebruikelijk om deze tijd, willen we hierbij ook uw aandacht vragen voor uw jaarlijkse bijdrage (wanneer u geen Vriend voor het Leven bent). Onze trouwe fiscale schenkers krijgen hierover apart bericht.
Maar nu eerst enkele activiteiten in het Geert Groote Huis:

DEVENTER BESMET

Eerste week van mei: een expositie met aandacht voor de medisch-historische en gedagswetenschappelijke kant van pandemieën. Hoe reageert men daarop? Denk aan hoe het tijdens de Coronatijd ging. Polarisatie. Nepnieuws e.d. Er worden Interessante digitale interactieve dilemma’s getoond waarop u een antwoord kunt geven. Het effect op de stad Deventer wordt dan direct zichtbaar. Medische effecten, economische consequenties, gevolgen voor het onderwijs? En er is een workshop (pestmaskers maken) voor kinderen t/m 12 jaar.

TITUS BRANDSMA HEILIG VERKLAARD OP 15 MEI

In het museum is een leestafel met informatie en boeken over hem ( beroemde volgeling van Moderne Devotie/Geert Groote).

STADSWANDELING OVER GEERT GROOTE LOCATIES

Hierover is een film in voorbereiding voor vertoning in het museum.

AGENDA OP DE WEBSITE VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Alle actuele informatie over activiteiten in het Huis vindt u in de ‘Agenda’. Altijd goed om die met enige regelmaat te raadplegen!

PUBLICITEITSCAMPAGNE

Het Huis heeft het Coronastof van zich afgeschud en gaat weer aan de weg timmeren. U krijgt als Vriend binnenkort een uitnodiging van het Huis voor een speciale openingsbijeenkomst voor de expositie “Deventer Besmet’’— vermoedelijk in de tweede volle week van mei – waarin u door het bestuur van het Huis wordt bijgepraat. U kunt de nieuwe expositie daarna bezoeken, aangevuld met een hapje en een drankje.

…..EN GRAAG UW AANDACHT VOOR UW JAARLIJKSE BIJDRAGE

Evenals in vorige jaren vragen wij ook nu weer uw gewaardeerde aandacht voor uw jaarlijkse bijdrage. Die bedraagt (sinds 2010) minimaal € 20 per jaar, maar u begrijpt dat het Huis uit een heel diep financieel dal komt, dus iets extra’s is zeer welkom. -Als u zelf betaalt zien wij uw overboeking graag tegemoet op onze bankrekening: NL06 RABO 0141 3461 16 t.n.v. Stichting Vrienden Geert Groote Huis. Hierbij alvast onze welgemeende dank voor uw financiële steun. -Als u ons heeft gemachtigd voor een automatisch incasso zullen wij dat een dezer dagen uitvoeren. En uiteraard ook voor u onze minstens zo welgemeende dank. -Fiscale schenkers: u krijgt binnenkort een betalingsverzoek. Zeker u als fiscaal schenker zijn wij extra dankbaar voor uw jarenlange substantiële ondersteuning.

AFSCHEID

Ook aan deze Vriendenbrief komt een eind maar voorlopig niet aan uw Vriendschap hopen wij. Er zit het nodige in het vat zoals u ziet voor een interessant bezoek aan het Huis of de gelegenheid om elkaar weer eens informeel te ontmoeten. Maar deze Brief gaan wij nu afsluiten in de hoop dat wij u in deze zware tijden toch wat goed nieuws hebben kunnen brengen. Het Geert Groote Huis leeft! Dat is een ding dat zeker is. En u leeft mee.

Een hartelijke groet van uw bestuur:
Inge Sipman (voorzitter)
Mieke Viveen (lid)
Cees Leliveld (secretaris/penningmeester

Vriendenbrief nr. 31 (december 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Evenals vorige jaren stevenen we ook nu weer op het Kerstfeest af. Misschien wel het meest intieme- en feestelijke moment van het jaar. Helaas wordt dit feest van het licht ook nu weer zwaar overschaduwd door de problemen die Corona ons bezorgt.
Voor menig gezin is het dit jaar tijdens de feestdagen een gedwongen quarantaine, om van erger maar niet te spreken. Dat maakt een onbezorgde Kerst= en Nieuwjaarsgroet tot een wat krampachtige wens, haast tegen beter weten in.

Maar Kerstmis en zeker Oud & Nieuw zijn ook een markeringspunt. In het diepst van de winter ontsteken we het licht om ons eraan te herinneren dat de voorjaarszon over niet te lange tijd toch weer gaat schijnen.
Door een gezamenlijke krachtsinspanning zal het over hopelijk niet te lange tijd mogelijk blijken om het kwaadaardige virus zo niet uit te roeien maar dan toch definitief onder controle te krijgen. Moed verloren is al verloren dus we proberen toch het lichtje te ontwaren aan het eind van de tunnel.

Hierbij gaan onze gedachten vanzelfsprekend uit naar de vrijwilligers van het Geert Groote Huis die met zoveel enthousiasme aan de slag gingen toen de Corona problemen grotendeels leken te zijn opgelost. Het Huis kon mede ook weer gaan draaien door de extra financiële steun die wij van u mochten ontvangen en waarvoor we u heel dankbaar zijn. Het Huis heeft de probleemjaren 2020 en 2021 weten te overleven, al kwam het soms dicht bij het beruchte ‘randje’. Maar ze zijn er nog en komen, zodra weer mogelijk, met nieuw elan uit de startblokken.

Deze Brief is bedoeld als een blijk van onze betrokkenheid bij u als Vriend, die het Huis, van jaar tot jaar, vaak al zo lang steunt!

Wij hopen dat u en uw naasten gespaard zijn gebleven (en zullen blijven) van de Coronaproblemen en dat we u over enige tijd weer onbekommerd kunnen informeren over de nieuwe activiteiten die het Geert Groote Huis voor u in petto heeft.

Wij wensen u goede dagen bij de viering van Kerstmis 2021, bij de afsluiting van dit jaar van hoop en vrees, alsmede bij de start van 2022. Wij betreuren het als Corona u of uw naasten schade en verdriet heeft berokkend en wensen wij u sterkte om dit leed te verwerken.

In algemene zin: alle goeds voor u en we zullen elkaar in 2022 hopelijk onder betere omstandigheden weer kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet van uw bestuur:
Inge Sipman (voorzitter), Mieke Viveen en Cees Leliveld (secretaris/penningmeester)

Vriendenbrief nr. 30 (augustus 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

IN DE NOOD LEERT MEN ZIJN VRIENDEN KENNEN!

Beste Vrienden,

Ons bereikte een noodkreet vanuit het Huis, in de hoop dat onze Vrienden een helpende hand kunnen toesteken.

Zoals bekend ‘’draait’’ het Huis op vrijwilligers. Enige tijd geleden kreeg het Huis de officiële kwalificatie van ‘’museum’’, waardoor de bezoekers de museumjaarkaart kunnen gebruiken. Daarvoor is heel veel werk verzet en men moet ter zake ook bij de les blijven.

Door verschillende oorzaken is het vrijwilligersbestand terug gelopen. Dat leidt ertoe dat het Huis niet meer zoals gebruikelijk kan worden opengesteld. Zoals het er nu naar uitziet kan men alleen nog op woensdag, vrijdag en zaterdag open zijn en dan nog met moeite. Deze situatie is in feite levensbedreigend voor het Huis want, hoe welkom onze jaarlijkse bijdrage (€ 4.000 à € 5.000 per jaar) ook is, alleen daarvan kan men niet rondkomen. De verdiensten uit de openstelling zijn (mede) van essentieel belang. En die staan nu ernstig onder druk.

Daarom deze oproep aan onze Vrienden!

U draagt het Huis al een warm hart toe, anders was u geen Vriend geworden en gebleven (onze Vrienden zijn heel trouw).

Maar, u zou uw Vriendschap nu ook op een andere wijze kunnen laten blijken, namelijk door eens in de week of eens in de veertien dagen enkele uren als gastvrouw/heer in het Huis te vertoeven en de bezoekers te informeren over wat er aan ziens-en wetenswaardigs aanwezig is. Het is beslist heel leuk ‘’werk’’ en het is een goed geleid en enthousiast team. Het werk als gastvrouw/heer geschiedt in duo vorm. Er zijn altijd twee gastvrouwen/heren tegelijk aanwezig.

Ook als u niet zeker weet of het iets voor u is: een verkennend gesprekje met de contactpersoon van het Huis maakt u altijd wijzer.

Neemt u daarom eens vrijblijvend contact op met de heer Rutger Jan van Woerden, een uiterst beminnelijk mens, met wie u hoe dan ook een plezierig en informatief gesprek zult hebben.

Mailt u daarom naar: rvanwoerden@gmail.com.

Het Huis is in nood! Mogen wij op uw bijstand rekenen?

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en hopen op bemoedigende berichten van het Huis naar aanleiding van deze noodkreet.

Met een hartelijke groet,

Het bestuur,
Inge Sipman, voorzitter,
Mieke Viveen, lid
Cees Leliveld, secretaris/penningmeester

Vriendenbrief nr. 29 (mei/juni 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

In ieder geval volgens de kalender is het nu volop voorjaar en nadert ook al de zomer. De weersomstandigheden zijn het bij het schrijven van deze Vriendenbrief nog niet om daarvoor naar uw huis te schrijven, maar de natuur is toch ontwaakt en het groen staat inmiddels al uitbundig om ons heen. De natuurkrachten gaan onverstoorbaar door, ook als het qua weer even tegenzit. Dit beeld is een meteen bruggetje naar ons eerste onderwerp:

Berichten uit het huis

Ook het Huis is aan het ontwaken! Na een lange periode van gedwongen inactiviteit is er zicht op een heropening. Wellicht al spoedig maar nog wel afhankelijk van de berichten van de overheid. De vrijwilligers zijn er klaar voor en zullen u heel graag verwelkomen. U krijgt via de mail een seintje van het Huis als de deur echt open gaat! En…wat gaat er de komende maanden gebeuren?

EXPOSITIE ‘’THOMAS A KEMPIS ACTUELER DAN OOIT’’

Van half juli tot half oktober. Het is een expositie van boeken en andere schrifturen rond het werk van Thomas a Kempis. De expositie wordt ‘’aangekleed’’ met werken van vier Deventer kunstenaars. Zowel schilderkunst, fotografie, videopresentatie en tape-kunst is er te zien. De kunstenaars zullen een relatie leggen rond thema’s die binnen de samenleving – in de tijd van Thomas als ook binnen de hedendaagse samenleving – een rol spelen. Er worden hierbij parallellen getrokken.

VOORDRACHT DOOR ANDRIES HEIDEMA (CvdK) OP DONDERDAG 28 OKTOBER
OM 20.00 UUR TER AFSLUITING VAN HET PROJECT ‘’THOMAS A KEMPIS ACTUELER
DAN OOIT”

De Vrienden worden natuurlijk voor beide activiteiten speciaal uitgenodigd (weliswaar nog onder voorbehoud van de mogelijkheden in het dan geldende kader van het Coronabeleid).

DE VAN ROSSEMS BEZOCHTEN HET HUIS

Van het bezoek van de drie van Rossems zijn tv opnames gemaakt. Waarschijnlijk vindt de uitzending in mei 2022 plaats. Maar op dit moment nog niet exact bekend wanneer.

‘’RODERICK ZOEKT LICHT’’

Van dit tv programma zijn ook opnames gemaakt in het Huis, waaronder een interview met Robien van Ee, een van de stuwende krachten van het Huis. Via de link: https://www.npostart.nl/KN_1725126 kunt u deze uitzending zien. Maar ook zonder deze speciale activiteiten is een bezoekje aan het Huis zeker de moeite waard. Er wacht u een hartelijk welkom en…voor u is de toegang altijd gratis.

MAAR…ZONDER UW FINANCIELE BIJDRAGE LUKT DIT ALLEMAAL NIET!

Ja, deze Brief moet noodzakelijkerwijs ook over geld gaan. Uw geld.
De Coronaperiode is voor het Huis geen beste tijd geweest. Een financiële nachtmerrie kun je rustig zeggen. Tot grote vreugde van het Huis betoonden de Vrienden zich een stabiele – en betrouwbare partner. Naast de reguliere bijdragen werd rond € 1.000 extra overgemaakt! Dus mede daardoor staat het Huis er nog en gaat het binnenkort weer functioneren zoals het ooit bedoeld was.

Maar het is nu ook weer tijd voor de jaarlijkse incassoronde, in de vorm van ons automatisch incasso (als u daarvoor toestemming heeft gegeven) of uw eigen jaarlijkse bijdrage. De Vrienden voor het Leven zijn hiervan overigens vrijgesteld.

N.B. Fiscale schenkers worden na afloop van de schenkingsperiode automatisch Vriend voor het Leven. Misschien ook iets voor u? Wij informeren u hierover graag verder. Ook dit jaar rekenen wij graag op uw welwillende medewerking. In de loop van volgende week gaan de betalingsverzoeken er uit en starten wij de jaarlijkse ronde van de automatische incasso’s.

Mocht u in een zwak – of beter gezegd: gul moment iets extra’s willen overmaken: Méér dan welkom! En met hartelijke dank namens de vrijwilligers van het Huis.
Onze IBAN: NL06 RABO 0141 3461 16 t.n.v. Stichting Vrienden Geert Groote Huis.

Wij hopen u met deze Vriendenbrief weer te hebben bijgepraat en dat wij uw warme gevoelens voor het Huis weer wat hebben aangewakkerd. Voor zover dat nog nodig was…

Aan het eind van deze Brief gekomen nemen we afscheid van u maar alleen op papier want we hopen nog heel lang van uw Vriendschap te mogen genieten.

Alle goeds voor u en een hartelijke groet van
Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur:
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Vriendenbrief nr. 27 (winter 2020)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,
We willen dit keer beginnen met een gedicht:

KERSTMIS 2020
VOOR DE VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Kerstmis 2020 geeft een domper op de vreugd’,
wordt door het rondgaand virus wreed verstoord.
Toch maken wij van deze nood een deugd,
al blijft de aangerichte schade ongehoord.

Alle hoop is nu gevestigd op het Nieuwe Jaar,
hoewel, geen vuurwerk spat nu uiteen in ’t hemelruim.
De zwaar belaste zorgsector had hiertegen groot bezwaar,
daardoor missen minder mensen nu hun oog of duim.

Ook ons Geert Groote Huis bleef voor dit alles niet gespaard,
al werkte men achter de schermen keihard door.
Door uw gulheid werd toch nog wat extra geld vergaard:
daar zijn wij u echt heel dankbaar voor!

Hoe zal het in ’t Nieuwe Jaar gaan met ons geliefde Huis,
hun ambitie en spirit zijn nog ongebroken.
Heel graag biedt men u een warm ‘Welkom Thuis’,
als de zon weer schijnt en de voorjaarsbloemen zijn ontloken.

BERICHTEN UIT HET GEERT GROOTE HUIS

Veel vrijwilligers behoren qua leeftijd tot de risicogroep, dus het Huis kon maar beperkt open zijn. Daarbij kwamen nog de extra maatregelen in verband met de 1 1⁄2 meter e.d. Ook de verhuuractiviteiten waren minimaal, dus financieel erg zwaar weer voor het Huis. Maar men is vol goede moed voor het volgend jaar.

Er loopt al vanaf oktober een expositie van oude schrifturen uit het eigen boekenbestand. Duurt nog tot in het voorjaar. Zie de agenda van het Huis.

2021: Themajaar in het kader van de 550e sterfdag van Thomas a Kempis

Thomas a Kempis (van Kempen), werd geboren Kempen ca 1380 en overleed in Zwolle in 1471. Augustijner kanunnik, kopiist, schrijver van De Navolging van Christus, en mysticus. Lid van de Moderne Devotie en volgeling van Geert Groote en Floris Radewijns, de stichters van de Congregatie der Broeders des Gemeenen Levens. In Zwolle worden hiervoor activiteiten ontplooid door de organisatie ANNO. Informatie hierover t.z.t. bij het Geert Groote Huis.
In samenwerking met de stichting Deventer Verhaal organiseert het Huis in 2021 drie activiteiten:

  • Een expositie in het Huis
  • Rondleidingen door het Deventer van Thomas a Kempis
  • Informatie met behulp van bruiklenen, objecten, boeken en archeologische vondsten m.b.t. het leven van Thomas en zijn invloed op de Moderne Devotie, met eveneens aandacht voor het werk van Geert Groote. De expositie start op zondag 25 juli en duurt ongeveer 3 maanden. De rondleiding en najaarslezing vinden vervolgens plaats in de tweede helft van het jaar.

Afhankelijk van de omstandigheden komen ook weer de Socratische Gesprekken en de Geert Groote Lezing.

Men is aan het brainstormen over een expositie m.b.t. de relatie tussen Deventer en de verschillende epidemieën/pandemieën. Welke effecten hadden melaatsheid, lepra, de pest, Covid 19 op de Deventer samenleving? In het komend voorjaar komt hierover meer informatie.

Daarnaast is er een dringende oproep voor aanvulling van het vrijwilligerskorps!

Het Huis zoekt mensen die als gastdame of – heer in het museum willen werken. Op de website van het Huis (www.geertgrootehuis.nl) onder het kopje ‘’wordt vrijwilliger’’ vindt u hierover alle informatie. Misschien ook iets voor u? Alvast bedankt voor uw belangstelling.

N.B. En dan is er nog een extraatje als bijlage bij deze Vriendenbrief. Een verhaal over een speciale gebeurtenis in het Huis. Speciaal van toepassing op het Thomasjaar in 2021.

IN MEMORIAM JAN EEFTINK

N.B. Bij het ter perse gaan van deze Brief bereikte ons het overlijdensbericht van Jan Eeftink (1936). Hij verschafte in begin 2008 het startkapitaal van onze stichting en was trots op zijn benoeming tot Vriend nr 1. Tevens vervulde hij enkele aan het Geert Groote Huis gerelateerde bestuursfuncties, zoals in de eerste tien jaar van de Geert Groote Dagen, en werd te zijnen huize de champagne opengetrokken bij het verkrijgen van de Europese subsidie voor de start van het Huis. Wij verliezen in hem een ware Vriend.

Wij nemen weer afscheid van u maar niet zonder onze beste wensen voor uw gezondheid en levensgeluk voor nu en het volgend jaar, mede door aangename feestdagen. Helaas met beperkingen maar met uitzicht op betere tijden.

Eind januari krijgt u onze jaarrekening over 2020 toegezonden.

Voor nu een hartelijke groet van uw bestuur.