Aanmelden als Vriend

U kunt zich aanmelden als VRIEND door het onderstaande formulier in te vullen.

Ik word Vriend van de Stichting Vrienden Geert Groote Huis en maak mijn jaarlijkse bijdrage (minimaal € 20,- maar een hoger bedrag is zeer welkom) zelf over naar de bankrekening van de Stichting Vrienden Geert Groote Huis: NL06 RABO 0141 3461 16.


Ik wil Vriend voor het leven worden tegen een eenmalige betaling van minimaal € 250,- naar de bankrekening van de Stichting Vrienden Geert Groote Huis te Deventer: NL06 RABO 0141 3461 16

----------------------------------------------------------------

Ik machtig de Stichting Vrienden Geert Groote Huis, tot wederopzegging, om mijn jaarlijkse bijdrage automatisch te incasseren ten laste van mijn rekeningnummer.
Euro (minimaal € 20,- maar een hoger bedrag is zeer welkom)
Mijn rekeningnummer (IBAN):

----------------------------------------------------------------

Om u als Vriend te kunnen registreren hebben we wat gegevens van u nodig. Graag hieronder uw gegevens invullen.

Een e-mailadres moet ingevuld worden, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Na het versturen ontvangt u van ons nadere informatie.


Ontwerp: Karoly Szekeres