Vriendenbrief nr. 38 (mei 2024)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN NOCH BEDRUCKEN’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Graag sturen wij u weer de nieuwe Vriendenbrief toe. In de brief die wij vlak voor de Kerst stuurden namen we een gedicht op van Cees Leliveld. Zoals u weet heeft hij in 2023 zijn taken als secretaris en penningmeester van de Vrienden neergelegd. Hij geniet zo dan ook des te meer van zijn vrije tijd, onder meer door het schrijven van gedichten. Maar wij zijn hem niet uit het oog verloren. Vandaar dat we ook ditmaal een gedicht van hem willen plaatsen, als voortzetting van een traditie. Het thema sluit aan bij het seizoen.

Van de fiets af gezien

Wat zou ik zijn zonder mijn stoere fiets?
Mijn gestaalde hartsvriendin –
door mij zo hartstochtelijk bereden!
Zonder haar vervaagt mijn leven tot een zinloos niets
ondanks de zadelpijn die ik zo dikwijls heb geleden.

In het Engels noemt men onze fiets een bike.
In het Frans moet men zo nodig op de vélo.
Maar, als ik mijn tweewieler met liefdevolle blik bekijk
krijg je die vreemdelingen zo van mij cadeau.

En dan vergeet ik nog het Fahrrad van de Oosterburen.
Ooit werden ons de fietsen door hen wreed ontrukt.
Een enkeling nam de bezetter in de luren
maar de meesten onzer is dat niet gelukt.

Door veld en beemd, door weer en wind,
de accu maximaal, de banden stevig opgepompt,
flits ik naar waar ik mijn bestemming vind
en volg het rijwielpad, waar nooit een eind aan komt.

Cees Leliveld, maart 2023

Maar nu over naar de actualiteit. Zoals ieder jaar is mei voor het bestuur van de Vrienden de maand om aandacht te schenken aan uw jaarlijkse bijdragen, die in diverse vormen tot ons komen. Wij zijn opnieuw in de gelegenheid om € 5.000 over te maken naar het Geert Groote Huis. Daarna dient de kas aangevuld te worden, vandaar dat wij weer met onze digitale hoed bij u langskomen.

Onze fiscale schenkers krijgen binnenkort (na verzending van deze brief) een betaalverzoek, onze Vrienden met automatische incasso zien hun jaarlijkse bankafschrijving verschijnen en de Vrienden die zelf betalen krijgen van ons eveneens een betaalverzoek.

Deze paragraaf ronden wij af met de positieve mededeling dat het Huis financieel in het groen staat. En zoals dat onlangs in de gezamenlijke vergadering van onze stichting met het Huis werd benadrukt is dat in het bijzonder te danken aan de bijdragen van de Vrienden, die van substantiële betekenis zijn! We blijven ons dan ook bij u aanbevelen. Temeer omdat er in het Geert Groote Huis dringend behoefte bestaat aan een betere geluidsinstallatie …

Voor een overzicht van de jaarrekening van 2023 verwijzen we naar de Nieuws-pagina. De nieuwe incasso zal medio mei plaatsvinden.

Sinds het verschijnen van de vorige Vriendenbrief vonden de volgende activiteiten plaats.

9 december zou de laatste dag zijn geweest van de expositie ‘Geert Groote en de Kloof’ die aandacht besteedde aan de huidige maatschappelijke tweedeling tussen arm en rijk. Omdat de expositie zoveel bezoekers trok werd besloten om deze te verlengen. De expositie werd op een geslaagde manier verweven met een tentoonstelling en een symposium over de humanist Nicolaas van Cusa (1401-1464). Deze expositie loopt nog door t/m 25 mei.

Dat deze exposities volop in de belangstelling stonden blijkt daaruit dat er buiten het gebruikelijke aantal bezoekers dat we ontvangen zo’n 2500 extra mensen op af kwamen. Interessant is ook dat er veel jongeren en VO-scholieren waren, ook van buiten Deventer. Dit werd bevorderd doordat de Moderne Devotie in het examen voor middelbare scholieren was opgenomen. Een bezoek aan de bakermat van de Moderne Devotie lag dan ook min of meer voor de hand. Menige scholier liep met een opdrachtenformulier door de binnenstad, op zoek naar de verschillende historische locaties, waar vervolgens binnen ook opdrachten uitgevoerd werden.

Een greep uit de deels ook verrassende reacties in ons gastenboek:
“Mooi ventje die geert! Helemaal mee eens! Hij is echt een daddy”
“Inspirerend. Reden tot nadenken.”
“Heel boeiend. De geschiedenis van Geert Grote. Ook heel eigentijds nog.”

Wat ook in 2023 van de grond kwam is de digitale presentatie van het Getijdenboek van Geert Groote uit de vijftiende eeuw. Het origineel van dit Middelnederlandse perkamenten handschrift bevindt zich in Deventer in de Atheneumbibliotheek. Het was mede aan de bijdragen van de Vrienden te danken dat de digitalisering van de maar liefst zeven getijdenboeken van Geert Groote gerealiseerd kon worden. Vanaf 1 december 2023 zijn ze nu zowel in de Athenaeumbibliotheek als in het Geert Groote Huis te raadplegen. In onze expositieruimte kan dat meteen bij binnenkomst in de presentatieruimte. Eén van de vrijwilligers maakte er een fraaie standaard voor.

Op 26 april j.l. was er een felicitatiemoment/ receptie voor Derk Jan de Weerd, penningmeester/ bestuurslid van de Stichting Realisatie Gedachtengoed Geert Groote (SRGGG) en van het Museum het Geert Groote Huis. Hij is namelijk op die dag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende activiteiten staan op het programma.

1 juni opening van de nieuwe expositie over ‘nepnieuws’:
Het woord nepnieuws of fake news behoort inmiddels tot ons dagelijkse jargon. Nepnieuws zegt iets over onze tijd, maar is uiteraard van alle tijden. Alleen de naamgeving verschilt, echter al zolang als de mensheid bestaat speelt manipulatie in woord en beeld een grote rol. Ook Geert Groote werd geconfronteerd met leugens en het manipuleren van de werkelijkheid. Hoog tijd voor het Geert Groote Huis om onze bezoekers te informeren over verleden en heden van nepnieuws. En vooral ook te waarschuwen voor de gevolgen.

Deze tentoonstelling is nog in voorbereiding en zal naar verwachting tot 1 december lopen. Diverse fondsen hebben aan het financiële plaatje bijgedragen. Voor de vormgeving wordt samengewerkt met het Tijdlab Deventer en kunstenaarscollectief Front 404 uit Utrecht.

Verder wordt al vooruit gekeken naar de activiteiten in 2025. Daarover kunnen we verklappen dat vier historische locaties in Deventer centraal zullen staan, gekoppeld aan een expositie in het Geert Groote Huis. Er zal worden samengewerkt met de archeologische dienst van de gemeente Deventer en een stagiaire geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ook op die manier willen we het gedachtegoed van Geert Groote en de Moderne Devotie levend houden.

Tenslotte, we hebben een groot aantal vrijwilligers die zich met bevlogenheid inzetten voor de ontvangst van bezoekers van het Geert Groote Huis. In het gastenboek wordt tekenend gesproken over: “[…] vriendelijke ontvangsten […]”. We zijn dan ook erg blij met al onze medewerkers. Maar, we hebben er eigenlijk nog meer nodig. Mocht u zich aangesproken voelen of kent u anderen die dit vrijwilligerswerk graag zouden willen doen, dan houden wij ons aanbevolen.