Vriendenbrief nr. 37 (december 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN NOCH BEDRUCKEN’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

De donkere dagen van het jaar zijn weer een feit. Het is grauw en nevelig, de eerste sneeuw hebben we een tijdje terug al mogen zien. Maar, in diezelfde tijd van het jaar kunnen we geleidelijk ook zien dat de dagen weer gaan lengen. Licht in de duisternis.

U bent gewend om tegen de Kerst een Vriendenbrief van ons te ontvangen. Het spreekt voor zich dat we ons daar met vereende krachten weer voor hebben ingezet. Allereerst leest u een gedicht van onze penningmeester Cees Leliveld. Hij heeft dan wel als secretaris afscheid genomen, maar dat wil niet zeggen dat hij dan geen gedichten meer schrijft. Vandaar dat ook in deze ‘Kerstbrief’ een gedicht van hem is opgenomen. Vervolgens geven wij een overzicht van eerdere en komende activiteiten.

Wij wensen u veel leesplezier en in de geest van Geert Groote een goede Kerst en mooie feestdagen. Zeker in de huidige tijd waarin oorlog, geweld en tegenstelling aan de orde van de dag zijn, is het van belang om het gedachtengoed van Geert Groote voor ogen te blijven houden.

Ons Geert Groote Huis
hield ook dit jaar man- en vrouwmoedig stand.
Dankzij de vrijwilligers, bezoekers,
maar vooral door uw warme Vriendenband!

Hopelijk was 2023 ook voor u
een ware, goede Vriend
en waren er geen donkere wolken
aan uw horizon.
U heeft de glans van het geluk
dubbel en dwars verdiend!

Zeker als het afgelopen jaar
voor u wel ietsje beter kon.

Op de drempel van 2024
gaan onze beste wensen
naar u uit.
Voor het nieuwe jaar alvast
een goed begin
en voor het verstreken jaar
een feestelijk besluit!

Met een hartelijke, zeg maar Vriendengroet,
Cees Leliveld

Sinds het verschijnen van de vorige Vriendenbrief vonden de volgende activiteiten plaats.

14 oktober Museumnacht: in het kader van het tienjarig bestaan van het Geert Groote Huis was daar in samenwerking met klooster en bierbrouwerij Nieuw-Sion een bierproeverij georganiseerd. Het schrijversduo Joren Strijbos en Huig Bergsma trad op en de band ‘The Other Way Around’ zorgde voor de muzikale omlijsting. Het was een groot succes. Alle plekken voor de bierproeverij waren in een mum van tijd gereserveerd. En de muziek erbij maakte het bijzonder sfeervol.

21 oktober: laatste rondwandeling in 2023 langs sporen van de Moderne Devotie in de binnenstad van Deventer. Veel mensen hebben in het afgelopen jaar met ons meegewandeld. We zullen vanaf mei weer opnieuw wandelingen gaan aanbieden. Houd onze website in de gaten.

26 oktober: gastdame van het Geert Groote Huis Fokkelien von Meyenfeldt gaf een lezing over Geert Groote, als één van de Deventer Verhalen. Grootes egodocument Conclusa et Proposita (Besluiten en Voornemens) stond daarbij centraal. Het was een interessante avond met een mooie opkomst. We zijn allen weer veel wijzer geworden over Geert Groote.

9 december zou de laatste dag zijn geweest van de expositie ‘Geert Groote en de Kloof’ die aandacht besteedde aan de huidige maatschappelijke tweedeling tussen arm en rijk. De expositie trok de aandacht van veel bezoekers. Vandaar dat besloten is om deze te verlengen. Omdat begin 2024 ook aandacht zal worden besteed aan de humanist Nicolaas van Cusa, tijdgenoot van Geert Groote, is er voor gekozen om de bestaande expositie aan te passen en Nicolaas van Cusa bij wijze van spreken in te voegen in het bestaande concept. Hieronder volgt nadere informatie.

In 2024 staan de volgende activiteiten op het programma.

9-11 februari symposium ‘In de voetsporen van Cusanus’:
De vijftiende-eeuwse theoloog en humanist Nicolaas van Cues (Cusanus) was nauw verbonden met de Moderne Devotie. In Deventer stichtte hij de Bursa Cusana, een beurs en studiehuis voor scholieren van de Latijnse School. Cusanus zette zich in het bijzonder in voor de dialoog tussen religies en culturen.

De recente vertaling van zijn boek over ‘De wetende onwetendheid’ door Gert den Hartogh (2023) is aanleiding voor het Cusanus-evenement dat in februari in Deventer plaatsvindt. Dit evenement staat onder auspiciën van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, bekend van haar expertise op het gebied van de Moderne Devotie. Uitgangspunt is het verbinden van groepen en culturen in de huidige tijd, met andere woorden het gesprek tussen mensen bevorderen.

Museum Geert Groote Huis is één van de samenwerkingspartners die aan het evenement deelnemen. De activiteiten vinden in Deventer op verschillende locaties plaats, waaronder het Etty Hillesum Centrum, de Broederenkerk en de Centrum Moskee. Het Geert Groote Huis is op 10 februari het startpunt voor een stadswandeling en voor de opening van een aan Cusanus gewijde expositie met balspel en lezingen, ingevoegd in de bestaande expositie over de kloof in de samenleving. Voor het programma en overige informatie zie http://www.geertgrootehuis.nl/agenda/geert-groote-cusanus-en-kloof/

Medio mei start van de nieuwe expositie over ‘nepnieuws’:
Het woord nepnieuws behoort inmiddels tot ons dagelijkse jargon. Nepnieuws zegt iets over onze tijd, maar is uiteraard van alle tijden. Alleen de naamgeving verschilt, echter al zolang als de mensheid bestaat speelt manipulatie in woord en beeld een grote rol. Ook Geert Groote werd geconfronteerd met leugens en het manipuleren van de werkelijkheid. Hoog tijd voor ons om in de geest van Geert Groote onze bezoekers te informeren over verleden en heden van nepnieuws. En vooral te waarschuwen voor de gevolgen.

Getijdenboeken Geert Groote
Verder brengen wij graag het volgende onder uw aandacht. Als Vrienden draagt u allemaal bij aan het ‘financiële plaatje’ van het Geert Groote Huis. Het spreekt voor zich dat we u daarvoor zeer erkentelijk zijn. Andersom mag u van ons verwachten dat we Geert Groote en de Moderne Devotie telkens weer op een inspirerende wijze onder de aandacht brengen. In dat kader heeft Museum Geert Groote Huis een bijdrage geleverd aan een permanente en interactieve presentatie van de zeven Getijdenboeken van Geert Groote die worden bewaard in de vermaarde Athenaeumbibliotheek in Deventer. Door een samenwerkingsproject met de Athenaeumbibliotheek zijn de boeken nu vanaf 1 december 2023 behalve in de Athenaeumbibliotheek ook in het Geert Groote Huis digitaal te bekijken. Daardoor heeft u de gelegenheid om de werken van Geert Groote ook zelf in te zien.

Door de getijden ofwel dagelijkse gebeden van het Latijn in de volkstaal te vertalen bood Geert Groote ook aan de ‘leek’ de gelegenheid om deze gebeden te lezen. Tot die tijd bleef dat in hoofdzaak beperkt tot de in het Latijn onderrichte geestelijken. Een daad van ‘democratisering’ dus, om zo zelfstandig te kunnen denken en keuzes te maken.

Tenslotte, in de vorige Vriendenbrief kwam de wisseling van de wacht in het bestuur van de Vrienden aan de orde. In het verlengde daarvan gelden enkele nieuwe mailadressen voor de secretaris en de voorzitter:
Voorzitter Inge Sipman voorzitter@vriendengeertgrootehuis.nl
Secretaris Joost van Hest secretariaat@vriendengeertgrootehuis.nl