Vriendenbrief nr. 34 (maart 2023)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

In december namen wij afscheid van u met onze beste wensen voor een aangename jaarwisseling en een goede start in 2023. We zijn nu begin maart en willen graag met u een verkennende blik werpen op de activiteiten en aandachtspunten die ons dit jaar bezig houden. In de eerste plaats de activiteiten in en van het Geert Groote Huis. Naast de ‘’normale’’ agenda geven wij u een sneak preview op enkele specials dit jaar.

3 juni: de expositie Geert Groote en de kloof

Deze expositie wil ons laten zien hoe de maatschappelijke verschillen (kloven) in gelijke kansen, man-vrouw, inkomen, vermogen, kennis/onderwijs, gezondheid, zoals die in de middeleeuwen bestonden, zich verhouden tot de huidige maatschappelijke situatie. Op 3 juni wordt deze expositie geopend met een bijeenkomst waarbij niemand minder dan Sander Schimmelpenninck met een passende voordracht de openingshandeling zal verrichten.

Onze Vrienden hebben natuurlijk gratis toegang en krijgen ook voorrang bij de bestelling van toegangskaarten. Bovendien wordt hieromheen nog een speciale bijeenkomst voor onze Vrienden georganiseerd. Dat was vorig jaar ook het geval en dat was een groot succes. U wordt hierover tijdig door het Huis geïnformeerd.
N.B. Het officiële bericht van het Geert Groote Huis is opgenomen onder Nieuws.

De Geert Groote Dag

Op 8 oktober in de middag vindt de 13 e Geert Groote Dag plaats. De organisatie hiervan is al enkele jaren in handen van het Geert Groote Huis, waarbij op die dag steeds een aantrekkelijk en toepasselijk programma werd geboden. Deze 13 e Geert Groote Dag valt dit jaar samen met het tienjarig bestaan van het Huis zelf! Dus dat wordt een heel speciale dag kunnen we nu al aangeven!

Educatieproject

Het Geert Groote Huis ontwikkelt samen met een aantal andere culturele instellingen een educatief project. De bedoeling is dat leerlingen uit de bovenbouw VO een dagvullend programma rondom de Hanze en de Moderne Devotie kunnen doen in Deventer, beginnend bij de Hanze experience in de Mariakerk en uiteindelijk bij de diverse culturele instellingen.

Geert Groote Wandelingen

Dit is weliswaar geen nieuw fenomeen maar het kan voor u toch interessant zijn om eens zo’n wandeling mee te maken. U vindt ze op de agenda van het Geert Groote Huis, www.geertgrootehuis.nl.

En wat ons verder bezig houdt

Wij zonden u kortgeleden onze Jaarrekening over 2022. Wij zien hierin drie aandachtspunten:

  • Het grote belang van onze fiscale schenkers.
  • De ‘’vaste’’ bijdragen uit ons Vriendenbestand staan al enkele jaren onder druk.
  • Wij proberen onze kosten tot een uiterst minimum te beperken.

Fiscale schenkers:
Sinds vele jaren worden schenkingen aan Culturele ANBI’s (zoals wij) fiscaal gefaciliteerd. Dat houdt kort gezegd in dat u een contract met ons sluit voor 5 jaar met een minimale jaarlijkse schenking van € 100. Dit bedrag mag u rechtstreeks in mindering brengen op uw inkomen en dat niet alleen: ook nog à 125%.

Dat betekent dat bij een marginaal belastingtarief van zeg tegen de 50% de € 100 die u schenkt u maar € 37,50 in werkelijkheid kost. Zo’n contract moest vroeger via een gang naar de notaris, maar dat doen wij nu gewoon zelf. De Belastingdienst stelt ons hiervoor het formulier ter beschikking en wij regelen het verder met u.
Mocht u in de omstandigheid zijn om het Huis op deze wijze te kunnen steunen dan bent u uiteraard van harte welkom. Wij informeren u graag en vrijblijvend verder.

De ‘’vaste’’ bijdragen uit ons Vriendenbestand
We maken ons wel wat zorgen over de (lichte) terugloop in ons Vriendenbestand. Er komen nog wel steeds nieuwe Vrienden bij, maar een groter aantal Vrienden besluit toch om de relatie te beëindigen, vaak na een lange tijd (wij bestaan al sinds 2008). Verhuizing, overlijden, andere keuzes….Allemaal heel begrijpelijk en we nemen ook altijd hartelijk afscheid van onze Vrienden, maar ja….

Het Huis kan absoluut niet zonder onze jaarlijkse bijdrage van € 4.000 à € 5.000. En dat lukt nog wel maar we zien toch enige krimp in onze inkomsten. Daar komt bij dat wij de minimale bijdrage ad € 20 sinds 2008 niet hebben verhoogd! Dus, als wij u begin mei weer benaderen voor uw jaarlijkse bijdrage: wilt u dan nog eens extra aan ons denken?
Idee: niets werkt zo effectief als mond tot mond reclame. Misschien kent u iemand die wellicht ook Vriend zou willen worden? En kunt u hem of haar een tip geven? Via onze website en die van het Geert Groote Huis zelf kan men zich heel makkelijk aanmelden.

Onze kosten
Die bestaan uit bankkosten (die dit jaar helaas stijgen), een bescheiden beloning voor onze secretarieel medewerkster en minimale kosten voor het onderhoud van onze website. Minder kan niet. Wij hopen u hiermee weer te hebben ‘’bijgepraat’’ over wat het Huis en ons als Vrienden bezig houdt. Het Huis en wij kunnen u slechts een beperkte ‘’beloning’’ bieden voor uw Vriendschap en uw steun is dus voornamelijk ideëel van aard. Het Huis ontvangt geen exploitatiesubsidie en moet met eigen verdiensten proberen te overleven. En met uw steun als Vriend natuurlijk.

Het Geert Groote Huis heeft -ook als museum- zijn waarde in de afgelopen 10 jaar ruimschoots bewezen en is niet meer weg te denken in het kleine maar selecte gezelschap van de Deventer Musea. Wij nemen nu weer afscheid van u maar hopen u dit jaar natuurlijk in en rond het Huis te mogen ontmoeten. Met dank voor uw belangstelling en een hartelijke groet!

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis
Het bestuur
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld