Vriendenbrief nr. 33 (december 2022)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Ook dit jaar loopt weer teneinde.
Een jaar, dat toen het begon, nog werd geteisterd door het Coronavirus, waar we allemaal, op de een of andere manier, mee te maken hebben gehad. Al was het maar door de ‘boosters’, als aanvulling op de eerdere prikken.

Maar in het voorjaar werd de ban gebroken en, hoewel we nog niet van het virus af zijn, is er ‘mee te leven’. Wij hopen dat u – gegeven de omstandigheden – goed door 2022 bent heen gekomen en dat u 2023 met enig optimisme tegemoet kunt zien.

Helaas zijn er na Corona weer nieuwe problemen verschenen die wij ook aan den lijve en helaas ook in onze portemonnee voelen. Dus de zorgen zijn groot en talrijk en de oplossingen pijnlijk en indringend. Juist in moeilijke tijden is Vriendschap van een haast onschatbare waarde en u weet dat het Geert Groote Huis in feite is gefundeerd op uw Vriendschap.

Met kunst en vliegwerk en de inzet van de vele vrijwilligers heeft het Huis de stormen van 2020, 2021 en 2022 doorstaan. Groot en ongebroken is de ambitie om van 2023 weer een boeiend jaar te maken. Het Huis weet hierbij eerste klas sprekers aan te trekken zoals Dr. Marcel Levy in oktober jl. Maar eerder ook andere nationale bekendheden.

Dit zijn wat overpeinzingen (helaas niet bij de open haard) nu het einde van 2022 in zicht komt en die wij met u wilden delen.

Onze welgemeende dank voor uw (onmisbare) steun in het afgelopen jaar! En, hierbij ook onze eveneens welgemeende goede wensen aan u voor de komende feestdagen en – nog belangrijker – het nieuwe jaar.

Goede wensen voor uw levensgeluk en uw gezondheid (het een is afhankelijk van het ander).
Graag tot volgend jaar!
Met onze Vriendenbrieven hopen wij met u een goed contact te onderhouden.

Een hartelijke groet!

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Het bestuur,
Inge Sipman
Mieke Viveen
Cees Leliveld