Vriendenbrief nr. 31 (december 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS
‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’
PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Evenals vorige jaren stevenen we ook nu weer op het Kerstfeest af. Misschien wel het meest intieme- en feestelijke moment van het jaar. Helaas wordt dit feest van het licht ook nu weer zwaar overschaduwd door de problemen die Corona ons bezorgt.
Voor menig gezin is het dit jaar tijdens de feestdagen een gedwongen quarantaine, om van erger maar niet te spreken. Dat maakt een onbezorgde Kerst= en Nieuwjaarsgroet tot een wat krampachtige wens, haast tegen beter weten in.

Maar Kerstmis en zeker Oud & Nieuw zijn ook een markeringspunt. In het diepst van de winter ontsteken we het licht om ons eraan te herinneren dat de voorjaarszon over niet te lange tijd toch weer gaat schijnen.
Door een gezamenlijke krachtsinspanning zal het over hopelijk niet te lange tijd mogelijk blijken om het kwaadaardige virus zo niet uit te roeien maar dan toch definitief onder controle te krijgen. Moed verloren is al verloren dus we proberen toch het lichtje te ontwaren aan het eind van de tunnel.

Hierbij gaan onze gedachten vanzelfsprekend uit naar de vrijwilligers van het Geert Groote Huis die met zoveel enthousiasme aan de slag gingen toen de Corona problemen grotendeels leken te zijn opgelost. Het Huis kon mede ook weer gaan draaien door de extra financiële steun die wij van u mochten ontvangen en waarvoor we u heel dankbaar zijn. Het Huis heeft de probleemjaren 2020 en 2021 weten te overleven, al kwam het soms dicht bij het beruchte ‘randje’. Maar ze zijn er nog en komen, zodra weer mogelijk, met nieuw elan uit de startblokken.

Deze Brief is bedoeld als een blijk van onze betrokkenheid bij u als Vriend, die het Huis, van jaar tot jaar, vaak al zo lang steunt!

Wij hopen dat u en uw naasten gespaard zijn gebleven (en zullen blijven) van de Coronaproblemen en dat we u over enige tijd weer onbekommerd kunnen informeren over de nieuwe activiteiten die het Geert Groote Huis voor u in petto heeft.

Wij wensen u goede dagen bij de viering van Kerstmis 2021, bij de afsluiting van dit jaar van hoop en vrees, alsmede bij de start van 2022. Wij betreuren het als Corona u of uw naasten schade en verdriet heeft berokkend en wensen wij u sterkte om dit leed te verwerken.

In algemene zin: alle goeds voor u en we zullen elkaar in 2022 hopelijk onder betere omstandigheden weer kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet van uw bestuur:
Inge Sipman (voorzitter), Mieke Viveen en Cees Leliveld (secretaris/penningmeester)