Vriendenbrief nr. 30 (augustus 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

IN DE NOOD LEERT MEN ZIJN VRIENDEN KENNEN!

Beste Vrienden,

Ons bereikte een noodkreet vanuit het Huis, in de hoop dat onze Vrienden een helpende hand kunnen toesteken.

Zoals bekend ‘’draait’’ het Huis op vrijwilligers. Enige tijd geleden kreeg het Huis de officiële kwalificatie van ‘’museum’’, waardoor de bezoekers de museumjaarkaart kunnen gebruiken. Daarvoor is heel veel werk verzet en men moet ter zake ook bij de les blijven.

Door verschillende oorzaken is het vrijwilligersbestand terug gelopen. Dat leidt ertoe dat het Huis niet meer zoals gebruikelijk kan worden opengesteld. Zoals het er nu naar uitziet kan men alleen nog op woensdag, vrijdag en zaterdag open zijn en dan nog met moeite. Deze situatie is in feite levensbedreigend voor het Huis want, hoe welkom onze jaarlijkse bijdrage (€ 4.000 à € 5.000 per jaar) ook is, alleen daarvan kan men niet rondkomen. De verdiensten uit de openstelling zijn (mede) van essentieel belang. En die staan nu ernstig onder druk.

Daarom deze oproep aan onze Vrienden!

U draagt het Huis al een warm hart toe, anders was u geen Vriend geworden en gebleven (onze Vrienden zijn heel trouw).

Maar, u zou uw Vriendschap nu ook op een andere wijze kunnen laten blijken, namelijk door eens in de week of eens in de veertien dagen enkele uren als gastvrouw/heer in het Huis te vertoeven en de bezoekers te informeren over wat er aan ziens-en wetenswaardigs aanwezig is. Het is beslist heel leuk ‘’werk’’ en het is een goed geleid en enthousiast team. Het werk als gastvrouw/heer geschiedt in duo vorm. Er zijn altijd twee gastvrouwen/heren tegelijk aanwezig.

Ook als u niet zeker weet of het iets voor u is: een verkennend gesprekje met de contactpersoon van het Huis maakt u altijd wijzer.

Neemt u daarom eens vrijblijvend contact op met de heer Rutger Jan van Woerden, een uiterst beminnelijk mens, met wie u hoe dan ook een plezierig en informatief gesprek zult hebben.

Mailt u daarom naar: rvanwoerden@gmail.com.

Het Huis is in nood! Mogen wij op uw bijstand rekenen?

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en hopen op bemoedigende berichten van het Huis naar aanleiding van deze noodkreet.

Met een hartelijke groet,

Het bestuur,
Inge Sipman, voorzitter,
Mieke Viveen, lid
Cees Leliveld, secretaris/penningmeester