Vriendenbrief nr. 28 (februari 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Hierbij doen wij u onze jaarrekening over 2020 toekomen. Het afgelopen jaar was voor het Geert Groote Huis financieel een rampjaar.
Helaas een (onvermijdelijk) exploitatieverlies omdat de geplande inkomsten uitbleven wegens de sluiting van het Museum gedurende een groot deel van het jaar.

Maar ook qua uitstraling en informatie een nagenoeg verloren jaar. Tal van interessante activiteiten moesten noodgedwongen op de plank blijven liggen.

Onze oproep voor wat extra financiële steun voor het Huis werd door tal van Vrienden positief opgepakt door extra bijdragen van in totaal rond € 1.000. Namens het Huis: onze hartelijke dank hiervoor!

Maar het Huis weet te overleven en zodra het kan wordt de deur weer wijd open gezet. Ons Vriendenbestand telde per 31 december 2020 218 Vrienden, waarvan 7 fiscale schenkers en 36 Vrienden voor het Leven.

Op 21 mei a.s. bestaat onze stichting 13 jaar en gaan wij daarna ons 14e jaar in. In de periode 2008 tot en met 2020 hebben wij, dank zij u, een bedrag van in totaal € 52.250 aan het Huis kunnen overmaken. Een indrukwekkend bedrag!

Hoewel begrijpelijk, staat het aantal Vrienden in ons Vriendenbestand enigszins onder druk. Verhuizingen, overlijden, maar ook andere keuzes die worden gemaakt.

N.B. Na afloop van een fiscale schenkingsperiode (5 jaar) wordt men automatisch Vriend voor het Leven en is men vrijgesteld van verdere bijdragen. Op onze website vindt u alle informatie over fiscaal schenken. Interessant belastingvoordeel!

Wanneer het Huis weer kan functioneren zullen er ook weer nieuwe Vrienden toetreden en in de tussentijd hopen wij dat wij op uw Vriendschap mogen blijven rekenen. Het komt er nu echt op aan!

Wij hopen u hiermee weer naar genoegen te hebben geïnformeerd en hopen u in onze volgende Vriendenbrief met positief nieuws te kunnen verblijden.

Dank voor uw betrokkenheid en een hartelijke groet van uw bestuur