Vriendenbrief nr. 27 (winter 2020)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,
We willen dit keer beginnen met een gedicht:

KERSTMIS 2020
VOOR DE VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Kerstmis 2020 geeft een domper op de vreugd’,
wordt door het rondgaand virus wreed verstoord.
Toch maken wij van deze nood een deugd,
al blijft de aangerichte schade ongehoord.

Alle hoop is nu gevestigd op het Nieuwe Jaar,
hoewel, geen vuurwerk spat nu uiteen in ’t hemelruim.
De zwaar belaste zorgsector had hiertegen groot bezwaar,
daardoor missen minder mensen nu hun oog of duim.

Ook ons Geert Groote Huis bleef voor dit alles niet gespaard,
al werkte men achter de schermen keihard door.
Door uw gulheid werd toch nog wat extra geld vergaard:
daar zijn wij u echt heel dankbaar voor!

Hoe zal het in ’t Nieuwe Jaar gaan met ons geliefde Huis,
hun ambitie en spirit zijn nog ongebroken.
Heel graag biedt men u een warm ‘Welkom Thuis’,
als de zon weer schijnt en de voorjaarsbloemen zijn ontloken.

BERICHTEN UIT HET GEERT GROOTE HUIS

Veel vrijwilligers behoren qua leeftijd tot de risicogroep, dus het Huis kon maar beperkt open zijn. Daarbij kwamen nog de extra maatregelen in verband met de 1 1⁄2 meter e.d. Ook de verhuuractiviteiten waren minimaal, dus financieel erg zwaar weer voor het Huis. Maar men is vol goede moed voor het volgend jaar.

Er loopt al vanaf oktober een expositie van oude schrifturen uit het eigen boekenbestand. Duurt nog tot in het voorjaar. Zie de agenda van het Huis.

2021: Themajaar in het kader van de 550e sterfdag van Thomas a Kempis

Thomas a Kempis (van Kempen), werd geboren Kempen ca 1380 en overleed in Zwolle in 1471. Augustijner kanunnik, kopiist, schrijver van De Navolging van Christus, en mysticus. Lid van de Moderne Devotie en volgeling van Geert Groote en Floris Radewijns, de stichters van de Congregatie der Broeders des Gemeenen Levens. In Zwolle worden hiervoor activiteiten ontplooid door de organisatie ANNO. Informatie hierover t.z.t. bij het Geert Groote Huis.
In samenwerking met de stichting Deventer Verhaal organiseert het Huis in 2021 drie activiteiten:

  • Een expositie in het Huis
  • Rondleidingen door het Deventer van Thomas a Kempis
  • Informatie met behulp van bruiklenen, objecten, boeken en archeologische vondsten m.b.t. het leven van Thomas en zijn invloed op de Moderne Devotie, met eveneens aandacht voor het werk van Geert Groote. De expositie start op zondag 25 juli en duurt ongeveer 3 maanden. De rondleiding en najaarslezing vinden vervolgens plaats in de tweede helft van het jaar.

Afhankelijk van de omstandigheden komen ook weer de Socratische Gesprekken en de Geert Groote Lezing.

Men is aan het brainstormen over een expositie m.b.t. de relatie tussen Deventer en de verschillende epidemieën/pandemieën. Welke effecten hadden melaatsheid, lepra, de pest, Covid 19 op de Deventer samenleving? In het komend voorjaar komt hierover meer informatie.

Daarnaast is er een dringende oproep voor aanvulling van het vrijwilligerskorps!

Het Huis zoekt mensen die als gastdame of – heer in het museum willen werken. Op de website van het Huis (www.geertgrootehuis.nl) onder het kopje ‘’wordt vrijwilliger’’ vindt u hierover alle informatie. Misschien ook iets voor u? Alvast bedankt voor uw belangstelling.

N.B. En dan is er nog een extraatje als bijlage bij deze Vriendenbrief. Een verhaal over een speciale gebeurtenis in het Huis. Speciaal van toepassing op het Thomasjaar in 2021.

IN MEMORIAM JAN EEFTINK

N.B. Bij het ter perse gaan van deze Brief bereikte ons het overlijdensbericht van Jan Eeftink (1936). Hij verschafte in begin 2008 het startkapitaal van onze stichting en was trots op zijn benoeming tot Vriend nr 1. Tevens vervulde hij enkele aan het Geert Groote Huis gerelateerde bestuursfuncties, zoals in de eerste tien jaar van de Geert Groote Dagen, en werd te zijnen huize de champagne opengetrokken bij het verkrijgen van de Europese subsidie voor de start van het Huis. Wij verliezen in hem een ware Vriend.

Wij nemen weer afscheid van u maar niet zonder onze beste wensen voor uw gezondheid en levensgeluk voor nu en het volgend jaar, mede door aangename feestdagen. Helaas met beperkingen maar met uitzicht op betere tijden.

Eind januari krijgt u onze jaarrekening over 2020 toegezonden.

Voor nu een hartelijke groet van uw bestuur.