Vriendenbrief Nr. 24 (nazomer 2019)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Weliswaar wat later dan gewoonlijk verschijnt deze (na) zomerbrief maar hopelijk vindt u hierin toch interessante informatie. En het is vakantietijd dus alles gaat wat minder snel dan anders. Maar nu eerst onze berichten (ontleend aan informatie van het Geert Groote Huis):

MUSEUMJAARKAART VOOR HET HUIS

Wij schreven het al in onze Voorjaarsbrief maar de voorbereidingen zijn nu afgerond: vanaf 1 juli jl. is het Geert Groote Huis een echt museum en kan de Museumjaarkaart worden gebruikt. Dat heeft zich sindsdien vertaald in een snel stijgend aantal bezoekers en dat is natuurlijk heel goed nieuws! Vanaf deze plaats graag onze complimenten voor dit mooie resultaat.

FOTO-EXPOSITIE VANAF 1 SEPTEMBER IN HET HUIS

Er is een prijsvraag uitgeschreven om foto’s te maken van Geert Groote objecten in Deventer. Veel fotografen hebben zich al aangemeld om hieraan mee te doen!

OPEN MONUMENTENDAG: 14 EN 15 SEPTEMBER

Het Huis doet natuurlijk ook mee met de Open Monumentendag. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen op 14 september door juniorgidsen over het Lamme van Dieseplein, een mini-expositie “Spelen in de tijd van Geert Groote”, er treden koren op en het Huis doet ook mee in de Nacht van Goud (14 september) En er is een z.g. Minecraft speurtocht, in samenwerking met Rondeel, Deventer Verhaal en de bibliotheek. Voor de juiste oplossingen is een kleine attentie beschikbaar. Misschien leuk voor uw (klein) kinderen? Bekijk hiervoor de agenda van het Huis.

DRIELUIK OVER GEERT GROOTE EN DE VROUWEN

Onze held heeft zeker bijgedragen aan de emancipatie van de vrouwen in zijn tijd. Denk hierbij aan de Zusters van het gemene leven. In november organiseert het Huis een drieluik over de betekenis van Geert Groote voor de emancipatie van vrouwen in zijn tijd en de relatie met de huidige emancipatie. De vrouw staat hierin dus centraal! Op 15 november houdt Griet Vandermassen hierover een inleiding (1) gevolgd door een expositie (2) in het Huis. Deze expositie zal daarna nog enkele maanden toegankelijk zijn.

GEERT GROOTE DAG

Op 17 november wordt weer de jaarlijkse (11 e ) Geert Groote Dag gehouden, die eveneens in het teken van het bovenstaande zal staan (3).
De formule is zoals die van vorig jaar: u bezoekt een zestal huiskamers met dichters, zangers/muzikanten en gespreksleiders. Ook hier staan Geert Groote en de vrouwenemancipatie centraal.

Bovengenoemde drie elementen vormen tezamen het drieluik.
Met name de provincie Overijssel ondersteunt deze Geert Groote Dag met een bijdrage In het kader van stimuleren van aandacht voor het immateriële erfgoed onder de titel van ‘’Het Verhaal van Overijssel’’.

AUDIOTOER

Als u het Huis bezoekt kunt u nu ook gebruik maken van audio apparatuur waardoor u met duidelijk ingesproken teksten langs de collectiestukken en informatiezuilen kunt gaan.

LICHTPROJECT

En of dit allemaal nog niet genoeg is start het Huis binnenkort met een z.g. lichtproject. Er wordt door een kunstenaar een project ontwikkeld om het Huis nog beter ‘’in het zonnetje’’ te zetten. Mede dank zij bijdragen van het Mondriaanfonds en de stichting “Erven Witteveen’’ is uitvoering van dit project mogelijk.

INNING VAN DE BIJDRAGEN 2019

De overgrote meerderheid van de Vrienden heeft keurig op tijd betaald, hetzij door automatisch incasso, hetzij vanuit eigen initiatief. Overigens heeft automatisch incasso onze sterke voorkeur. De bank rekent daarvoor minder
verwerkingskosten dan bij zelf betalen en u kunt uw betaling tot 90 dagen daarna nog doen storneren. En wij storten uw geïncasseerde bijdrage direct terug als u daarom zou verzoeken. Dus: handig voor ons maar zeker ook voor u!
Maar bij een klein aantal Vrienden moeten we nog een keer (wat harder!) aan de bel trekken. Immers, iedere Vriend ‘’telt’’, niet alleen als persoon maar ook omdat we zijn/haar bijdrage niet kunnen missen!

HET HUIS KAN NOG NIEUWE VRIJWILLIGERS GEBRUIKEN!

Zoals u weet ‘’draait’’ het Huis volledig op vrijwilligers. Het Huis ziet af van exploitatie – subsidie, vooral om volledig zelfstandig en onafhankelijk te blijven.
Maar af en toe zijn er weer nieuwe vrijwilligers nodig om opengevallen plekken in te vullen. Zoals nu.
Het is leuk werk in een culturele wereld. Mensen begeleiden in het museum. U krijgt van het Huis scholing en bijscholing. Interesse? Meldt het ons en wij zorgen voor het door leiden naar het Huis.

Wij zijn aan het eind van onze Nazomerbrief gekomen. Uw reactie hierop of een suggestie voor de volgende Brief is altijd welkom bij onze secretaris: c.m.leliveld@planet.nl.
En…..raadpleegt u regelmatig de agenda van het Huis!

Met een vriendelijke groet van
Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis
Het bestuur