De Stichting Vrienden Geert Groote Huis is opgericht op 21 mei 2008 en stelt zich ten doel onderhoud, exploitatie en voortbestaan van het Geert Groote Huis financieel te ondersteunen. Het hiervoor nodige geld komt van ‘Vrienden’, die jaarlijks aan dit doel bijdragen.

De Vrienden worden op de hoogte gehouden van nieuwtjes en evenementen rond Geert Groote en het Geert Groote Huis. Vrienden mogen altijd gratis het Geert Groote Huis in. Ook organiseren wij diverse activiteiten waaraan vrienden gratis mogen deelnemen. Voor bepaalde evenementen, zoals de jaarlijkse Geert Groote Dagen hebben vrienden recht op een reductie op de toegangsprijs.

Interesse om Vriend te worden van het Museum Geert Groote Huis? Neem contact met ons op:
secretariaat@vriendengeertgrootehuis.nl

Het Huis is, naast individueel bezoek, ook beschikbaar voor bijzondere gelegenheden zoals: lezingen, groepsrondleidingen, informatiebijeenkomsten en muziekuitvoeringen.

Gelegenheden die aansluiten bij de missie van het Huis: het bieden van informatie en beleving voor een breed publiek over de betekenis – in de ruimste zin – van Geert Groote en de Moderne Devotie toen en nu.
Het Huis biedt een overbrugging tussen zijn veertiende en onze eenentwintigste eeuw.

U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat:
secretariaat@vriendengeertgrootehuis.nl

Graag tot ziens in het Geert Groote Huis!

Aanvullende ANBI informatie van de Vrienden

Fiscaal nummer: 8195.76.815
Contactadres:
Joost van Hest, secretaris
secretariaat@vriendengeertgrootehuis.nl

Beleid:
Wij streven er bij voortduring naar om nieuwe Vrienden te werven.
Wij zijn op weg naar 250 Vrienden.

Onze Vrienden ontvangen regelmatig informatie door Vriendenbrieven over ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot het Geert Groote Huis. Daarnaast faciliteren wij voor hen deelname aan activiteiten en bijeenkomsten in het (ruime) kader van Geert Groote en de Moderne Devotie.
Op de website van het Geert Groote Huis (www.geertgrootehuis.nl) onder ‘’Agenda’’ vindt men hierover steeds de meest recente informatie.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten:
Zie hiervoor de meest recente Vriendenbrief onder ‘Nieuws‘.

Financiële verantwoording:
Zie hiervoor onze meest recente jaarrekening onder ‘Nieuws‘.

Het bestuur: