U bent misschien al Vriend of u overweegt het te worden?

Dan hopen wij dat u in de nevenstaande rubrieken de informatie vindt die u zoekt.

Mocht u nog vragen hebben dan zullen wij die graag beantwoorden.

Vriend worden? Ga naar Aanmelden als Vriend of download de folder met aanmeldingsformulier!

N.B.

Het Huis is, naast individueel bezoek, ook beschikbaar voor bijzondere gelegenheden zoals: lezingen, groepsrondleidingen, informatiebijeenkomsten en muziekuitvoeringen.

Gelegenheden die aansluiten bij de missie van het Huis: het bieden van informatie en beleving voor een breed publiek over de betekenis – in de ruimste zin – van Geert Groote en de Moderne Devotie toen en nu.

Het Huis biedt een overbrugging tussen zijn veertiende en onze eenentwintigste eeuw.

U kunt hierover contact opnemen met Robien van Ee:

robienvanee@kpnmail.nl of via 0570 62 67 76 / 06 186 53 098

Graag tot ziens in het Geert Groote Huis!

Aanvullende ANBI informatie

Fiscaal nummer

8195.76.815

Contactadres

c.m.leliveld@planet.nl

0570 513166

Beleid

Wij streven er bij voortduring naar om nieuwe Vrienden te werven.

Wij zijn op weg naar 250 Vrienden.

Onze Vrienden ontvangen regelmatig informatie door Vriendenbrieven over ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot het Geert Groote Huis.
Daarnaast faciliteren wij voor hen deelname aan activiteiten en bijeenkomsten in het (ruime) kader van Geert Groote en de Moderne Devotie.
Op de website van het Geert Groote Huis (www.geertgrootehuis.nl) onder ‘’Agenda’’ vindt men hierover steeds de meest recente informatie.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten

Zie hiervoor de meest recente Vriendenbrief onder ‘Nieuws‘.

Financiële verantwoording

Zie hiervoor onze meest recente jaarrekening onder ‘Nieuws‘.

Het bestuur:

* Inge Sipman (voorzitter)

* Mieke Viveen (lid)

* Cees Leliveld (secretaris/penningmeester)

* Tina Nieuwenhuis (secretarieel medewerkster)