"Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt. Uwe ghebreke zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken" (Geert Groote)

U bent misschien al Vriend of u overweegt het te worden?

Dan hopen wij dat u in de nevenstaande rubrieken de informatie vindt die u zoekt.

Mocht u nog vragen hebben dan zullen wij die graag beantwoorden

Download onze informatiefolder 2016 

 

N.B.

Het Huis is, naast individueel bezoek, ook beschikbaar voor bijzondere gelegenheden zoals: lezingen, groepsrondleidingen, informatiebijeenkomsten en muziekuitvoeringen.

Gelegenheden die aansluiten bij de missie van het Huis: het bieden van informatie en beleving voor een breed publiek over de betekenis - in de ruimste zin - van Geert Groote en de Moderne Devotie toen en nu.

Het Huis biedt een overbrugging tussen zijn veertiende en onze eenentwintigste eeuw.

U kunt hierover contact opnemen met Robien van Ee:

robienvanee@kpnmail.nl of via 0570 62 67 76 / 06 186 53 098

Graag tot ziens in het Geert Groote Huis!

 

  

  

Aanvullende ANBI informatie

Fiscaal nummer

8195.76.815

Contactadres

c.m.leliveld@planet.nl

0570 513166

Beleid

Wij streven er bij voortduring naar om nieuwe Vrienden te werven.

Op weg naar 200 Vrienden (rond 180 per november 2013) en op iets langere termijn naar 250.

Onze Vrienden ontvangen regelmatig informatie door middel van Vriendenbrieven over

ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot het Geert Groote Huis.

Daarnaast faciliteren wij voor hen deelname aan activiteiten en bijeenkomsten in het (ruime) kader van Geert Groote en de Moderne Devotie.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten

Zie hiervoor de meest recente Vriendenbrief onder 'Nieuws'.

Financiële verantwoording

Zie hiervoor onze meest recente jaarrekening onder 'Nieuws'.

 

Het bestuur:

* Inge Sipman (voorzitter)

* Mieke Viveen (lid)

* Cees Leliveld (secretaris/penningmeester)

* Tina Nieuwenhuis (secretarieel medewerkster)